Genmem Bir Ekosistem projesi olup amaç ve gaye olarak bir bilgi paylaşım portalı oluşturmuştur üyelik sistemi ile siz arkadaşlarımızı yorum ve görüş bildirmeye olanak sağlamaktadır.
DAO = DİJİTAL KLAN

Merkeziyetsiz otonom organizasyonlar ve dijital göçebelik

BİOMİMİKRİ

 POST COMMENT

POSTED BY

Süleyman Bayramoğlu

Merkeziyetsiz otonom organizasyonlar ve dijital göçebelik

Merkeziyetsiz otonom organizasyonlar, namıdiğer DAO’lar, iş yapış şeklimizi nasıl etkileyecek?

Blokzincir teknolojik altyapısı, günümüzde yalnızca finans sektöründe değil bu sektörle doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan birçok diğer sektörde eylemlerin yeniden kurgulanmasına sebep oluyor. Blokzincir ağının çalışma prensibinden beslenen “Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar”, çalışanların iş yapış biçimini baştan şekillendirilecek ve mevcut iş hayatı dinamiklerine doğrudan etki edebilecek potansiyele sahip.

Bu organizasyonların geleceğin iş yapış şekline olası etkilerine değinmeden önce merkeziyetsiz otonom organizasyonların tanımına göz atalım. Merkeziyetsiz otonom organizasyonlar, bir blokzincir üzerine kurulmuş, açık kaynak bir yazılım olarak herkes tarafından görüntülenebilen akıllı sözleşmeler (tanımı yazının devamında) yoluyla üyeleri tarafından kontrol edilen, merkezi bir otoriteden etkilenmeyen organizasyonlardır. İngilizcesi “Decentralised Autonomous Organisations” olan bu kavramı, yazının devamında kısaca DAO olarak ifade edeceğim.

DAO’yu daha iyi anlayabilmek adına mevcut organizasyonları, kuralları koşullara göre esneyebilen ya da aksatılabilen masa oyunlarına; DAO’ları ise kuralları kodlarla ihlal edilemez bir şekilde belirlenmiş bilgisayar oyunlarına benzetebiliriz. Örneğin; arkadaşlarımızla Monopoly oynarken oyun kuralları üzerinde tartışmak yaygın karşılaşılan bir durumdur ve oyuncuların kurallara uyulduğundan emin olmak için birbirlerini takip etmeleri gerekir. Fakat bir bilgisayar oyunu oynarken tartışma ve kuralları esnetme şansımız yoktur, dolayısıyla izlemeye ve manuel bir denetime ihtiyaç duymayız. Pacman’deki hayaletler bir oyuncuyu yakalarsa, o oyuncu kaybeder. Pacman’in bilgisayar kodu sadece oyunun kurallarını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bu kuralları eksiksiz uygular. Benzer şekilde DAO’larda da halka açık kodlar ve akıllı sözleşmeler yasa olarak görülebilir.

Merkeziyetsiz otonom organizasyonları, blokzincir olanakları sayesinde toplulukların, şirketlerin veya herhangi bir toplu kuruluşun merkezi bir liderlik olmadan yönetilmesi olarak tanımlayan Forbes’e göre; 2022’de DAO’nun en başarılı örnekleri arasında Uniswap gösteriliyor. Ethereum blok zinciri üzerine kurulmuş olan Uniswap, merkezi olmayan bir kripto borsa platformu. Bu platformda alım satım gerçekleştirmek bir emir defterine veya merkezi bir otoritenin kabulüne değil; akıllı sözleşmelere bağlı ilerliyor. UNI token’a sahip herkes, bu oluşumun bir parçası olup organizasyonun yürütülme ve yönetilme şekline ilişkin oy hakkına sahip olabiliyor. Bir diğer başarılı DAO örneği ise Decentraland. Decentraland, blokzincir tabanlı bir metaverse evreni. Bu sanal dünyada çok sayıda oyuncu çevrimiçi olarak birbiriyle etkileşime girebiliyor ve MANA token’a sahip Decentraland sakinleri, NFT aracılığıyla arazi alım satımı yapabiliyor. Buna ek olarak, bu sanal evrende, üyeler çeşitli meslekler icra edip kripto para kazanabiliyor.

DAO’larda çalışma modelleri

DAO’lar devrim niteliğinde yeni bir istihdam türü sunuyor: mülkiyet, geleneksel istihdam, serbest çalışma ve gönüllülüğün bir karışımı. Bu organizasyonlarda her üye aynı anda hem patron hem işçidir ve uygun gördükleri zaman ve yerde sisteme katkıda bulunmakta özgürdür. DAO’lar, kuruluşların mülkiyet, yönetişim, karar verme ve gelir dağılımındaki değişiklikler dahil olmak üzere nasıl yapılandırılabileceği ve çalıştırılabileceği konusunda radikal bir yeniden düşünmeyi temsil eder. DAO’larda hiyerarşik mesleki konumlandırmaları görmeyiz. Üyeler, DAO faaliyetleri için teklifler sunup kararlar alarak bir yönetim veya yürütme işlevine, bir patron gibi katkıda bulunabilir. Öte yandan, bir işçi gibi, onaylanmış görevlerin tamamlanmasına katkıda bulunarak işin yürütücüsü olabilir. DAO’larda her üye; çalışmak, oy kullanmak ve tartışmalara katılmak için ne kadar zaman harcayacağı kararını vermekte özgürdür. Üyeler, tercih ettikleri iş sözleşmesi için DAO talebi olması koşuluyla, bir DAO’ya ne kadar emek arz etmek istediklerine ve hangi koşullar altında -serbest mikro çalışmadan standart tam zamanlı çalışma haftasına ve ötesine kadar- karar verirler. Ayrıca, kişi birden fazla DAO’nun üyesi olabilir ve her birine ne kadar zaman ve çaba harcayacağını belirleyebilir. DAO istihdamı, uzak ve asenkron doğası nedeniyle genel işgücü arzı, çalışma saatleri ve çeşitli görevler açısından önemli bir çalışma esnekliği sunar. Fakat bu esnekliğe karşın DAO’larda itibar önceliklendirilir. Her bir üyenin DAO içinde itibar kazanmak için tartışmalara katılarak DAO topluluğuna katkıda bulunmak için önemli ölçüde zaman ve çaba harcaması gerekir.

DAO’da hiyerarşik düzenin elimine edilmesi, üyeler arasındaki rekabet ve çatışmaları minimize ederek daha az sürtüşme ve daha fazla çevikliğe sahip, işin yetenek ve becerilere aktığı demokratik bir çalışma düzenini mümkün kılar. Jesuthasan ve Bondreau (2022) yetenek, roller ve iş ilişkisini geçmişten günümüze dört farklı model ile ifade ediyor. İlk model, çalışanın becerilerini sabit bir rolde hayata geçirmesi. Bu model çoğunlukla geleneksel işyerlerinde görülüyor ve belirli bir iş grubuna adanmış yetenekleri ifade ediyor. Bu modelde çalışan kişiler yeteneklerini yalnızca kendi rolleri gerektirdiği takdirde uygulamaya geçiriyor. İkinci model, becerilerin esnek rollerde kullanılabilmesi. Bu tip işlerde, çalışanlar kendi yetenekleri doğrultusunda, çalıştıkları kuruluş içinde farklı rol ve pozisyonlarda yer alabiliyor. Bu şekilde yeteneklerini olabildiğince farklı alanlarda ve rollerde kullanabilme olanağına sahip oluyor. Üçüncü model, geleneksel çalışma tipine aykırı bir yaklaşımın ilk adımı olarak yeteneğin işe akışını ifade ediyor. Bu çalışma tipinde çalışanın yeteneği esastır ve çalışan, becerilerine göre ilgili görev ve projelerde yer alır. Genellikle kısa dönem işler için ideal olabilecek bu model, bağımsız (freelance) çalışma için oldukça uygun. Dördüncü ve son olarak, literatüre DAO’lar aracılığıyla işin yeteneğe aktığı bir model ekleniyor. Bu çalışma biçiminde, yapılması gereken iş, kişilerin yeteneği ve becerisine göre çalışanını buluyor. Böylece Jesuthasan ve Bondreau’nun kitabına da isim veren “Work without Jobs” yaklaşımı ortaya çıkıyor.

Merkeziyetsiz organizasyonlarda çalışma esnekliği, çalışanın tercih ettiği miktarda emek sarf ederek bu doğrultuda kazanç sağlamasına olanak sağlıyor. Hatta bazı durumlarda, çalışanın harcadığı efor yalnızca gönüllü yani doğrudan kazanç getirmeyen bir yapıda olabiliyor. Buna karşılık yeterli emek ve zaman harcayarak itibar kazanan çalışan/işverenler bu doğrultuda yüksek kazanç elde edebiliyor. Tüm bu denge, akıllı sözleşmelerin garantörlüğünde çalışıyor. Akıllı sözleşmeler, alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmenin doğrudan, merkezi olmayan bir blokzincir ağı üzerinde bulunan kod satırlarına yazılmasıyla işler. Akıllı sözleşmeler sayesinde merkezi otoriteye, yasal sisteme veya harici icra mekanizmasına ihtiyaç duymadan; anonim taraflar arasında güvenli işlemler ve anlaşmalar yapılabilir. Bu sözleşmeler sayesinde çalışanın eforuna karşılık elde edeceği kazancın tüm çalışanlar içi dengeli bir şekilde dağılımı sağlanabilir.

Bir yaşam tarzı olarak mekandan bağımsız çalışma ve dijital göçebelik

Mekandan bağımsız çalışma deneyimi birçok sektörden insanın ilgisini çeken, yalnızca bir çalışma modeli değil bir yaşam tarzı haline dönüşüyor. Bu sayede çalışanlar iş hayatı ve özel hayat arasındaki sınırları esnetip iş hayatının kişinin kendi özel hayatından ödün vermesini gerektiren bir olgu olarak sunulması fikrini sorguluyorlar. Günümüzde birçok çalışanın, işyerlerinde görevlerini yerine getirmek için ofis benzeri sabit mekanlarda fiziksel olarak bulunma zorunluluğu ortadan kalkmış durumda. Elektrik bağlantısı ve stabil internet gibi alt yapısal gereklilikler mevcut olduğu takdirde, kişi kendini nerede çalışmaya hazır ve motive hissediyorsa orada çalışabilme olanağına sahip. Bu da zamanla çalışanların yaşam tarzlarını bu iş modeli üzerine inşa etmelerine olanak sağlıyor. Dijital göçebelik bu yaşam tarzlarından yalnızca biri. Dijital göçebeler, mekandan bağımsız bir şekilde, iş hayatlarına kesintisiz olarak devam eden ve kalıcı bir gezgin hayatı yaşamayı amaçlayan insan toplulukları olarak tanımlanabilir. Mekandan bağımsız çalışma deneyimi onlar için bir gezgin olarak yaşamayı mümkün kılar ve iş hayatları ile günlük yaşamları arasında bir denge kurma çabası gösterirler. Günümüzde uzaktan çalışma olanağı olan herhangi bir birey, bu yaşam tarzını kısmen uygulamaya geçirebilir; fakat dijital göçebeliği tam anlamıyla uygulayabilmek için olabildiğince esnek çalışma koşulları idealdir.

Bu noktada, yazının en başında bahsettiğimiz merkeziyetsiz otonom organizasyonlardaki esnek çalışma koşulları akla geliyor. Öyleyse, DAO’lardaki çalışma modelleri hangi özellikleriyle dijital göçebeliğin uygulanabilirliğine katkı sağlayabilir? DAO’ların varlığı ve sürdürülebilirliği, mekandan bağımsız çalışma deneyimine ne noktada ilham olabilir?

Çalışma esnekliği

DAO’ların uzaktan çalışma deneyimine ilham olabilecek en belirgin özelliği, sunduğu esnek çalışma koşulları olabilir. Bir DAO katılımcısı, yalnızca mekandan bağımsız değil aynı zamanda çalışma süresi ve miktarı gibi parametrelerden de bağımsız bir şekilde görevlerini tamamlayabilir. Dijital göçebeler için şimdilik yalnızca mekandan bağımsız olma esnekliği söz konusu olsa da, iş için harcanan süre ve yapılan iş miktarı çoğunlukla aynı esnekliği göstermiyor. Bu noktada, DAO’larda akıllı sözleşmelerin mümkün kıldığı adil gelir dağılım modeli uygulanarak dijital göçebeler için de daha esnek iş modelleri sunulabilir. Böylece bir dijital göçebe, ihtiyaç duyduğu zaman, ihtiyaç duyduğu miktarda çalışarak hedeflediği maddi geliri elde edebilir.

Adil ve bireysel kazanç

Emek harcadığı ve bu doğrultuda itibar kazandığı oranda maddi kazanç sağlayabilen DAO üyeleri için bireyselliğin ön planda olduğu çıkarımını yapmak yanlış olmaz. DAO üyeleri belirli bir otorite için değil kendi eforları karşılığında bireysel kazanç elde etmek için çalışırlar. Fakat mevcut sistemde uzaktan çalışma deneyimi birçok merkezi otoriteye ve hiyerarşik düzene sahip oluşumlarda da yer alıyor. Bu da çalışanın sorumluluk bilincini (kurumun yönetimine veya kendi yöneticisine karşı) bireysel kazanç ve özgür yaşam motivasyonunun önünde tutmasına sebep oluyor. Şu an için tasavvur etmesi çok kolay olmasa da, gelecekte çalışanların bireysel mutluluklarını önceliklendirmesi ile beslenip güçlenecek organizasyonlar ve bu organizasyonları mümkün kılan iş modelleri geliştirilebilir mi? Zarkadakis’in (2020) Cyber Republic adlı kitabında bahsettiğine göre, DAO’lar yaygın kitlelerce benimsendikçe, kooperatiflere benzeyen ve şirketlerden daha az görünür olan yeni işletme türleri ortaya çıkacak. Bu tür merkezi olmayan organizasyonlarda liderlik, farklı paydaşların çıkarlarını ortak bir misyon ve amaç doğrultusunda hizalamak için kültürü ve paylaşılan değerleri kullanarak ılımlı güç ve empatiyi benimseyecek.

Özetlemek gerekirse

Bu yazıda merkeziyetsiz otonom organizasyonların şeffaf, demokratik ve esnek çalışma düzeni sunan yapısıyla mevcut mekandan bağımsız çalışma deneyimine hangi noktalarda ilham olabileceğine değindik. Çalışma esnekliği ve bireysel adil kazanç olanağının, merkeziyetsiz otonom organizasyonların uzaktan çalışmayı yaşam tarzı edinmiş dijital göçebelere sunabileceği önemli fikirler olduğu söylenebilir. Bu olanakların eksiksiz uygulanabilmesi içinse tıpkı akıllı sözleşmelerde olduğu gibi, oyunun ihlal edilemez bir biçimde kurallarına göre oynanması ve katılımcılığa teşvik adına şeffaflaştırılması önem arz ediyor.

Post a comment

Süleyman Bayramoğlu olarak oturum açıldı: . Profilinizi düzenleyinOturumu kapat Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Leave a Reply

Related Posts

Enerji İhtiyacına Organik Çözüm: Biyoenerji nedir?BİOMİMİKRİ

HAZİRAN 20, 2023

Enerji İhtiyacına Organik Çözüm: Biyoenerji nedir?

Enerji talebimizi karşılamaya yardımcı olacak birçok kaynak var. Bunlar arasında kömür, petrol, doğal gaz gibi…

Biyomimetik Tasarım Yaklaşımı ve Mimari UygulamalarBİOMİMİKRİ

HAZİRAN 20, 2023

Biyomimetik Tasarım Yaklaşımı ve Mimari Uygulamalar

  Mimarlar, tasarımlarını ortaya çıkarırken kendilerine ilham verecek bir başlangıç noktası ararlar. Yaratma sürecinin bu…

Why Should Business Payroll Outsourcing?BİOMİMİKRİ

EKİM 8, 2021

Why Should Business Payroll Outsourcing?

How well this mistaken ideas off denouncing pleasure & praisings will give you complete.

Most Employees Support Measures to Prevent SpreadHR CONSULTİNG

EKİM 8, 2021

Most Employees Support Measures to Prevent Spread

How well this mistaken ideas off denouncing pleasure & praisings will give you complete.

Web sayfası hazırlanacak olan www.biotr.org


Sistem Değişimine Giden Yolumuz

Yaptığımız her şey, tüm endüstrimiz ve ekonomik faaliyetlerimiz, gezegenin doğal sistemi içinde var olur. Yeni değişim sistemleri yaratmak için küresel bir liderler ekibini birleştiriyoruz.

Doğadan öğrenerek, atığı tekrar biyosfer için yararlı bir şeye dönüştürmenin mümkün olduğunu kanıtlıyoruz; ve bunu yaparken, yenilenebilir bir ekonominin değerini gösteriyoruz.

Endüstri araştırmaları ve cesur girişimler yoluyla işbirlikçileri birbirine bağlama yoluyla, endüstrilerin iklim istikrarı, biyolojik çeşitlilik ve sosyal eşitlik için faydalar yaratması için bir yol açıyoruz.

https://youtube.com/watch?v=nSvoOPvugcw%3Ffeature%3Doembed

Pilot Projeler

Endüstri sektörlerini dönüştürmek için, endüstri analizi yoluyla öğrendiğimiz araştırmaları alıyor ve sistem düzeyinde gerçek bir değişiklik yaratmak için işbirlikçilerle birlikte çalışıyoruz. Konsorsiyum, Batı Avrupa ve Gana’da pilotlara ev sahipliği yapacak ve ticari olarak uygulanabilir ancak henüz ölçeklendirilmemiş en uygun ayrıştırma teknolojilerini ve atık giysi ve tekstilleri biyouyumlu ham maddelere dönüştüren pilot teknolojileri test edecek.

İlk pilot seri girişimi, ayrışmayı endüstrinin eksik parçası olarak tanımlayan Nature of Fashion raporundan kaynaklanmaktadır. Çok yıllık Design for Decomposition işbirliğinin dört ana hedefi vardır:

 1. Ortaya çıkan ayrıştırma seçeneklerini anlayın
 2. Uygun fiyatlı, ölçeklenebilir stratejiler gösterin
 3. Ayrışmanın biyolojisini ve kimyasını anlamak
 4. İşe yaradığını kanıtlayın ve fikirleri değiştirin

Böyle iddialı bir amaç, cesur ve vizyon sahibi ortaklar gerektirir. Değişime hazırsan bizimle iletişime geç!

PİLOT PROJELER HAKKINDA BİLGİ EDİNİN

Öne Çıkan Pilot: Ayrıştırma için Tasarım

Biyomimikri Enstitüsü, sağlıklı ekosistemler oluşturan gerçek ayrışmayı (yaprakların toprağa dönüşme şekli) benimseyerek yılda atılan ~92 milyon ton moda atığı için ölçeklenebilir yeni yollar göstermeye yönelik iki yıllık, multi-milyon dolarlık bir projeye liderlik ediyor.
Laudes Vakfı, bu iddialı proje için katalitik fon sağladı.
Ayrışma için Tasarım hakkında buradan daha fazla bilgi edinin.

Sektör Raporları

Tasarımcıların ve markaların dünyaya daha fazla güzellik katmak istediğini biliyoruz. Doğa, onlara nasıl yapılacağını göstermek için mükemmel bir akıl hocasıdır. İlk endüstri raporumuzda, moda endüstrisi doğal bir ekosistem gibi çalışsaydı nasıl görüneceğine dair bir analiz sunmuştuk. Modanın Doğası: Yenileyici Bir Sisteme Doğru Hareket Etmek yatırımcılara, fon sağlayıcılara ve moda markalarına gezegenimizin sınırları içinde yeni bir moda ekosisteminin gelişmesini ve gelişmesini sağlayacak adımlar ve tavsiyeler sunuyor. Küresel şirketlerin yerel ekonomilerle birlikte faaliyet göstermeleri için dramatik ama tamamen olası bir yaklaşım öneriyor.

Nature of Fashion raporu, ayrışmayı, mevcut endüstriyel düşüncede eksik olan, doğanın maddi döngülerinin kritik bir parçası olarak tanımladı ve “ayrışma ve dağılma için tasarım”ı, canlandırıcı ve eşitlikçi bir moda endüstrisine giden en hızlı yol olarak tanımladı. İlk pilot seri girişimimiz için benimsenen yaklaşımda olduğu gibi, gelişmiş ayrıştırmanın yerel olarak uygulanabilir olduğunu kanıtladıktan sonra, bu sistem değişikliğinin küresel ölçekte ölçeklenebileceğini ve bunu daha fazla sektör raporunun takip edeceğini kanıtlamayı planlıyoruz.

ÇOK GÜNCEL BİR KONUDA AYDINLATICI BİR ANALİZİ FÜTÜRİS YAZAR DOUGLAS’DAN…

Douglas Rushkov

Douglas Rushkov

3 Mayıs, 4 dakika okuma

Sadece üyeler

Dinlemek

Yapay Zeka Olsalar Bile Çocuklarınıza Öğretin.

“Baba?” “Evet evlat?” “Seni öldürmek istiyorum.”

Unsplash’ta Andy Kelly’nin fotoğrafı

eHerkes yapay zekadan korkuyor gibi görünüyor. Bunları yapan ve bunlara yatırım yapan insanlar bile, insanlık için en kötü varoluşsal riskleri önlemek için bazı düzenlemeler veya yol gösterici ilkeler bulabileceğimiz umuduyla, AI’ların eğitimi konusunda altı aylık bir moratoryum öneren oldukça tüyler ürpertici bir belgeye imza attılar.

Bu soruna yanlış yönden bakıyorlar.

Sadece varoluşsal riske takıntılı olduklarından değil. AI’nın daha düşünceli eleştirmenleri, moratoryum talebinden sorumlu teknoloji devlerinin gerçek zararları ele almak yerine yalnızca bir gün sığınaklarda, Mars’ta veya metaevrende yaşayan milyarderleri bile etkileyebilecek varoluşsal konulara odaklandığına doğru bir şekilde işaret ettiler. bugün yapay zekalar ve algoritmalar tarafından yapılıyor. Mortgage uygunluğundan hapis cezasına kadar her şeyi belirlemek için kullanılan algoritmalar ırkçı, cinsiyetçi ve öjenist gibi düşünmeye eğilimlidir.

Ancak orada bile sorun yapay zekaların kendileri değil, üzerinde eğitildikleri verilerdir. AI’lar sadece dil modelleridir. Ne yaptıkları ya da söyledikleri hakkında hiçbir fikirleri yok. Kelimenin tam anlamıyla, kendilerini maruz kaldıkları dile göre modelliyorlar.

Bu yüzden bariz cevap, yapay zekaların üzerinde eğitildiği dili düzenlemek ve filtrelemek olacaktır. Onlara sadece yaşamı koruma, piyasaların çevreyi ele geçirmesine izin vermeme, çatışmalara nükleer yerine barışçıl çözümler bulma vb. Onlara mevcut reklamlarımızı ve pazarlamamızı beslemezsek, o zaman tüm bu manipülasyon ve zihin kontrolünü daha fazla geliştirip uygulayamazlar.

Ancak bu biraz, öğretmenlerin ve yöneticilerin gerçekte nasıl davrandıklarını düşünmeden, onlara okulda öğrettiğimiz müfredatı kısıtlayarak çocukların büyüme şeklini değiştireceğimizi söylemeye benziyor. Sanki çocuklar diğer tüm davranışlara maruz kalmıyorlar. Kendi akranlarına iyi davranmıyorsan, çocuklara akranlarına iyi davranmayı öğretmenin bir önemi yok.

Bunun nedeni, çocukların davranışlarımızı model almasıdır. Arabanın arka koltuğunda, önünüzü kesen sürücüye küfrettiğinizde izliyor ve öğreniyorlar. AI’lar aynı şekilde. Seçilmiş veri setlerimizde onları beslediğimizi düşündüğümüz şeyleri görmezler; her şeyi görürler. Doğuştan saldırganlığı, kapitalizmin altında yatan mantığı, ölüm korkusunu, manipüle etme veya şaşırtma ihtiyacını, açgözlülüğü, aldatmayı, yalan söylemeyi ve cümlelerimize gömülü başka ne varsa görüyorlar.

AI’lar çocuklar gibidir ve kim olduğumuzu söylediğimizden çok gerçekte kim olduğumuzu modelleyecektir.

AI’lar çocuklar gibidir ve kim olduğumuzu söylediğimizden çok gerçekte kim olduğumuzu modelleyecektir. Dolayısıyla, insan davranışını izledikleri örnek kümesi, yani, insan davranışının toplamıysa, o zaman yapay zekamız, şu anda işleri halletme şeklimizi güçlendirecek ve hızlandıracaktır. Zengin teknoloji kardeşlerini her şeyden çok korkutan da bu.

Bakın, kendi faaliyetlerinin tali zararını aşma yeteneklerine güveniyorlar. Survival of the Richest kitabım aslında bununla ilgiliydi: Bu adamlar, sahip oldukları yöntemlerle para kazanarak ve teknoloji geliştirerek neden oldukları zarardan kaçmak için yeterince para kazanabileceklerini ve yeterli teknoloji geliştirebileceklerini düşünüyorlar. Esasen kendi egzozundan kaçacak kadar hızlı gidebilecek bir araba inşa etmeye çalışıyorlar ya da gerçek dünyada “meta gitmeye” ve tamamen başka bir yere kaçmaya çalışıyorlar.

Yapay zekanın değişim ve yıkım hızını artırmasıyla birlikte hesapları da değişiyor. Yıkım ve bir çıkış stratejisi, iş planında zaten yerleşikti, ancak şimdi büyük ölçüde hızlandırılmış bir programda planı öğrenmeye ve uygulamaya hazır yapay zekalar var. Şimdi, teknoloji kardeşlerin “metaya gitmesi” ve kitlelerin üzerinde yükselmesi yerine, yapay zekanın metaya dönüşmesi ve onların üzerine yükselmesi . Bu yüzden yeniden bir araya gelmek için bir “duraklama” çağrısında bulunuyorlar.

Bu işe yaramayacak. The Doors’un klasiği The End’deki ebeveynler gibi , kendi çocukları tarafından dövülmemek için uyumaya korkuyorlar. Tek çıkış yolu çocuklara iyi öğretmektir.

Bu, farklı veya daha iyi bir dil modeli seçmekten daha fazlası anlamına gelir. Biz dil modeliyiz . Elimizdeki tek alternatif, AI’larımızın hareket etmesini ve konuşmasını istediğimiz şekilde davranmaya ve konuşmaya başlamaktır. Kötü pislikler gibi davranmaya devam edersek, yapay zekamız da şeytani şeyler gibi davranacak.

Bizi taklit etmekle kalmayıp, yaptığımız her şeyi büyüten ve hızlandıran bir teknoloji doğurduk. Büyüme zamanı. Çocuklar izliyor.

Douglas Rushkoff’un yeni kitabı Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires, bugün Silikon Vadisi’ni yöneten “Zihindarlığı” ifşa ediyor. Medium’da haftalık köşe yazarıdır ve Team Human, Throwing Rocks at the Google Bus, Present Shock ve Program or Be Programmed gibi kitapların yazarıdır. Rushkoff, Team Human podcast’inin sunucusu , bir grafik romancı ve CUNY/Queens’te medya teorisi ve dijital ekonomi profesörüdür.

Bu bağlantıyı kullanarak bir Medium aboneliğine kaydolarak bu yazıyı doğrudan destekleyin . Sadece benim yazıma değil, herkesinkine erişin!

BİZ biotr.org üzerinden SİZE ‘BIOMIMICRY’ sunmaktatız.


BİYOMİMİCRY YOLUNUZU SEÇİN

Öğrenci, veli, eğitimci, girişimci veya ilgili bir vatandaş olun, gelişen rejeneratif çözümlerde yerinizi buldunuz. Doğa ile bağ kurmak ve biyomimikriyi hayatınıza katmak için aşağıdaki yollardan birini takip ederek yolculuğunuza başlayabilirsiniz.

Doğanın stratejilerini keşfedin ve bunları sorunlara nasıl uygulayacağınızı öğrenin.

DOĞADAN ÖĞRENİN

Profesyonel öğrenme fırsatları aracılığıyla doğanın bilgeliğini yayın.

EĞİTMENLER İÇİN

Pazara çözümler getirerek kültürü ve işi değiştirin.

BİYOMİMİK TASARIM

BİZ TÜRKİYE OLARAK GLOBAL HARITADA YERİMİZİ ALDIK.

YAŞ FARKINA BAKMADAN TÜM GİRİŞİMCİLERİ

GİRİŞMCİ GENÇLERİ BİZE KALIMAYA BEKLİYORUZ.

www.biotr.org ÖZGE ÇEBİ SİZİ BEKLİYOR.

www.biomimicryfe.org üzerinden facebook izlemeleri için…

SAĞ RAYI BIOMIMICRY (BM) SOLU BLOCKCHAIN (BC) OLAN GELECEĞİN HIZLI TRENİNDE SİZİN DE OLMANIZI ÇOK İSTİYORUZ… “TÜRKİYE GENÇLİĞİ”

Merkezsiz Yönetişim Organizasyonu DAO

Dünyada DAO konusunda neler oluyor. Sizlere duyurmak istiyorum.

SingularityNET’te başka bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün dünyanın sunduğu tüm zorluklar ve fırsatlar arasında yapay zekanın önem açısından en üst sırada yer aldığına inanıyoruz. Yapay zekanın geleceği için esnek, sürdürülebilir, uyarlanabilir bir açık model oluşturmaktan daha önemli bir görev olmadığı sonucu çıkıyor. Ve bunu yapmak için, yalnızca yapay zekanın kendisinin değil, aynı zamanda oluşturulmasını sağlayan altyapının, süreçlerin ve fon yönetiminin de merkezileştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.Bu, kurulduğu 2017 yılından bu yana SingularityNET’in misyonunun ve yetkisinin bir parçası olmuştur. Gücü topluluğumuz arasında dağıtmak istiyoruz. Sadece birkaç kişi için değil, herkes için çalışan açık, demokratik yapay zeka oluşturmak istiyoruz. Birlikte, parçalarımızın toplamından daha büyük olduğumuzun farkındayız. Kolektif zekamızın gelişmesi için alan yaratmak istiyoruz.SingularityNET ekosisteminde oluşturduğumuz yazılım altyapısı bizi oraya kısmen getiriyor. Daha teknik işler var. Ancak, insan ve otomatikleştirilmiş sistemlerin sınırında bulunan yönetişim mekanizmalarında daha fazla ilerlemeye ihtiyaç vardır.

Merkezi olmayan bir gelecek Zirve, topluluğumuzu bir araya getirmek ve SingularityNET için merkezi olmayan bir gelecek için bir vizyon yaratmaklailgilidir . Bu bir günlük etkinlik boyunca, ademi merkeziyetçiliğin temel kavramlarını keşfedeceğiz. Konuşmacılardan ve panellerden oluşan bir kombinasyon, faydaları, riskleri ve bilinen zorlukları da dahil olmak üzere yerinden yönetim konusundaki uzmanlıklarını ve deneyimlerini paylaşacak.

BU BAŞLIK ALTINDA ÇALIŞMALARI YÜRÜTEN KADROYU TANITAN MAIL AŞAĞIDADIR:

Dear SingularityNET family,

We are mere days away from our much anticipated Decentralized Governance Summit!

We have a stellar line-up that will feature a wide range of speakers from from across the DAOspace and beyond, bringing their expertise to share with our community. Our speakers will include:

 • Dr. Ben Goertzel, CEO SingularityNET
 • Charles Hopkinson, CEO Input/Output Global
 • Dr. Mihaela Ulieru, Chief AI Alchemist, SingularityNET
 • David Wood, London Futurists
 • Grace Rachmany, PricelessDAO
 • Betelhem Dessie, iCog Anyone Can Code
 • David Orban, SingularityNET Supervisory Council
 • Kriss Baird, Project Catalyst
 • And many more!

These ecosystem experts and pioneers in the field of decentralization will come together to share a wealth of knowledge from their research and their own experiences in decentralizing organizations.

Sonraki adımlarımızı tasarlamak Ayrıca, SingularityNET ekosisteminin bir parçası olacakmerkezi olmayan bir organizasyon için bazı somut olasılıklar sunacağız ve topluluğun gelişimini şekillendirmesi için bir alan yaratacağız.

Zirveye hazırlık Sizi Ben Goertzel’in zirveyle ilgili blog makalesiniokumaya ve Kaynaklar sayfamızı ziyaret etmeye ve tabii ki yukarıda bağlantısı verilen Başlatma Belgesini okumaya davet ediyoruz. Zirveye gelin ve merkezi olmayan geleceğimiz için vizyonunuzu paylaşın!

30 Gün Yeniden Bağlantı

Biyomimikri, hayatın nasıl işlediğine dair empatik, birbirine bağlı bir anlayış sunar ve nihayetinde, nereye sığdığımıza ışık tutar. Bu süreçte kendimizi, amacımızı, birbirimizle olan bağlantımızı ve dünyadaki evimizi öğreniriz. Herhangi bir uygulamada olduğu gibi, bazen yeniden taahhütte bulunmamız, durumu değerlendirmemiz gerekir.

Bu zamansız aktivite ve beceri geliştirme serisi, biyomimikri yolculuğunuza başlamanızı veya devam etmenizi sağlayacaktır. 30 (veya daha fazla) gün boyunca doğayı gözlemledikten ve sizin için işe yarayan şekillerde öğrendikten sonra neler öğrenebileceğinizi hayal edin. Etrafınızdaki dünyayı ne kadar farklı göreceksiniz? İçindeki yerinizi ne kadar farklı göreceksiniz?

BIOMIMICRY (biotr.org)

30 Gün Yeniden Bağlantı

Biyomimikri, hayatın nasıl işlediğine dair empatik, birbirine bağlı bir anlayış sunar ve nihayetinde, nereye sığdığımıza ışık tutar. Bu süreçte kendimizi, amacımızı, birbirimizle olan bağlantımızı ve dünyadaki evimizi öğreniriz. Herhangi bir uygulamada olduğu gibi, bazen yeniden taahhütte bulunmamız, durumu değerlendirmemiz gerekir.

Bu zamansız aktivite ve beceri geliştirme serisi, biyomimikri yolculuğunuza başlamanızı veya devam etmenizi sağlayacaktır. 30 (veya daha fazla) gün boyunca doğayı gözlemledikten ve sizin için işe yarayan şekillerde öğrendikten sonra neler öğrenebileceğinizi hayal edin. Etrafınızdaki dünyayı ne kadar farklı göreceksiniz? İçindeki yerinizi ne kadar farklı göreceksiniz?

Bu etkinlikler aracılığıyla, size biyomimikri değer yargımız hakkında daha büyük bir fikir vermeyi ve doğanın bilgeliğinden nasıl yararlanacağınızı öğrenmeyi umuyoruz . Doğa dayanıklılığı nasıl yaratır? Doğa nasıl iletişim kurar? Doğa, sürdürülebilirliği tüm sistemlerine nasıl yerleştirir?

Her gün bir etkinlik hazırladık. Bu yolculuk bize doğayla ve kendimizle yeniden bağlantı kurma fırsatı sunuyor. Ve 30. Gün’ün ardından yeni gün geldiğinde, harekete geçmek ve harekete geçmek için güçlenmiş hissedeceğinizi, bu dünyada yaşamanın yeni yollarını keşfedeceğinizi ve tıpkı doğanın yaptığı gibi hayata elverişli koşullar yarattığımız bir biyomimikri uygulamasını kucaklayacağınızı umuyoruz.

30 Günlük Yeniden Bağlantıyı istediğiniz gün başlatabilirsiniz. Bu etkinlikleri arkadaşlarınız ve ailenizle – sanal olarak veya fırsatınız varsa yüz yüze – ve özellikle evinizde yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek isteyen genç yetişkinlerle tamamlamanızı öneririz.

Topraklanmış ve meraklı kalın arkadaşlar. Hepimiz bu işte birlikteyiz.

1. hafta

Hafta 2

3. Hafta

4. Hafta

Her kaynak için, bir aktivite yapabilecek veya Biyomimikri Doğa Günlüğünüzde sağlanan materyal üzerinde düşünebileceksiniz. Fikirlerinizi çizin, olaylar dizisi oluşturun, fotoğraf veya video çekin ve günlük girişlerinizle yaratıcı olun.  İlhamınızı toplulukla paylaşmaya yardımcı olabilmemiz için lütfen #mybiomimicryjournal (bizi Instagram’da etiketleyin ) hashtag’i ve  hello@biomimicry.org ile sosyal medyadaki günlük girişlerinizi bize göndermeye devam edin  !

Daha Fazla Biyomimikri Faaliyeti

Daha fazla ilham almak için aşağıdaki doğadan ilham alan egzersizlerle 30 günün ötesine geçin .

Biyomimikri Doğa Günlüğünüzü Hazırlamak
+ Yenileyici Olmak Ne Demektir?

İster fiziksel bir deftere sahip olun, ister kağıt kırpıntıları kullanın veya bu etkinlikleri gerçekleştirmek için dijital kaynakları kullanın, 1. Gün, biyomimikri doğa günlüğünüzü hazırlamak ve ilk yansıma sorunuzu yanıtlamakla ilgilidir. Kapakta, lütfen şunları yazın:

 • İsim
 • Takma ad
 • En sevdiğiniz hayvan (isterseniz bir eskiz ekleyin!)
 • Yerel ekosisteminiz / içinde yaşadığınız biyom
 • Dünyada herhangi bir süper kahraman gücüne sahip olabilseydin, bu ne olurdu?

İlk sayfanız için ve her yeni girişte ilerlemek için, yazmakta olduğunuz yerden Tarih , Saat ve Konum bilgilerini eklemek isteyeceksiniz . Her gün geçtikçe, günlük girişinizin bir görüntüsünü #MyBiomimicryJournal kullanarak Instagram veya Twitter’a göndermenizi veya bize hello@biomimicry.org adresinden e-posta göndermenizi öneririz .

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması: Bugünün yansıması, zaten sahip olduğunuz bilgelik ve bilgiden yararlanmakla ilgilidir. Bir ila iki paragrafta, rejeneratifin sizin için ne anlama geldiğini yazın. Bu, tasarım biçiminde, günlük yaşamda, ekosistem hizmetlerinde, dünya genelinde vb. olabilir. İlgiliyse, bir hikaye çizin, bir kelime haritası yapın veya kelimelerinizi çizin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. İstediğiniz kadar yaratıcı veya kısa olun.

*Rejeneratifin sizin için ne anlama geldiğini düşündükten sonra bir biyomimikri tazelemesine mi ihtiyacınız var? Fast Company’nin Janine Benyus’un çok önemli bir soruyu yanıtladığı kısa klibine göz atın: Biyomimikri nedir?

#30daysofreconnection #mybiomimicryjournal

Beş duyu

Beyin ve sinir sistemi ile birlikte beş duyunuz (görme, duyma, tat alma, koklama ve dokunma) çevremizdeki dünya hakkında bilgi toplamak için birlikte çalışır. Bu duyular biz insanlara çevremizle etkileşim kurmanın bir yolunu sunar. Kitaplar ve çevrimiçi kaynaklar pek çok harika bilgi içeriyor olsa da, doğayı kendi duyularınızla deneyimlemenin yerini hiçbir şey tutamaz.

Genç okuyucularımız için, Genius Kuşağı’nın bu videosunu izleyerek hayvanların ve bitkilerin duyuları aracılığıyla dünya hakkında nasıl bilgi topladıklarını ve bu duyuların hayatta kalmalarına nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması: İlginizi çeken bir yer belirleyin ve rahatlayın. Duyularınızı kanalize etmek için bir dakikanızı ayırın. Rahat bir pozisyona geçin ve 15-20 dakika çevrenizi gözlemleyerek geçirin. Gözlem notları ve/veya eskizler yapın. Etrafında ne görüyorsun? Yakında ve uzakta hangi sesleri duyuyorsunuz? Dokunduğunuzda veya size dokunan şeyde ne hissediyorsunuz? Havada hangi kokular var? Ağzınızda özel bir tat var mı? Etrafınızdaki sesleri, gördüklerinizi ve size ne kadar yakın veya uzak hissettirdiklerini şema halinde çizmeye çalışın. Bu sesler bir şekil olarak nasıl görünürdü? Deneyiminizi günlüğe kaydedin.

Sonra başka bir yere gidin – belki dışarıda! Şimdi yeni ortamınızda duyularınız size ne söylüyor? Hangi organizmaları görüyorsunuz? Çevreleriyle nasıl etkileşime giriyorlar?

Nerede Olursanız Olun Biyomimikri Öğrenin

Bugün, yeni bir mercekten görmemizi sağlayacak yeni biyomimikri kaynakları ve sertifikalarla zihnimizi genişleteceğiz.

Artık bu değerli problem çözme yaklaşımını öğrenmek, öğretmek ve uygulamak isteyenler için kitaplar, makaleler, videolar, ders planları, gruplar, eğitim programları ve daha fazlasını içeren binlerce kaynak var.

Kurucumuz Janine Benyus’un biyomimikri konusundaki anlamlı içgörülerini yeniden gözden geçirerek başlayalım:

Biyomimikriyi iş başında görmek ister misiniz? Doğadan ilham alan gerçek çözümler içeren kısa, animasyonlu videolardan oluşan oynatma listemize bir göz atın .

İşte genç izleyicilerimiz için bir kaynak: yazar Dorna Schroeter, biyomimikri çocuk öyküsü ‘Doğadan Bir Fikir Dünyamızı Nasıl Değiştirdi: Velcro’nun Hikayesi’ni okuyor .

Aşağıda kontrol etmek için favori kaynaklarımızdan birkaçı bulunmaktadır:

 • Biyomimikri Araç Kutusu : Araç kutusu, biyomimikriye bir yönelim sağlar ve herhangi bir disiplinden problem çözücülerin doğadan içgörüleri çözümlerine dahil etmeye başlamasına yardımcı olabilecek bir dizi araç ve temel kavramlar sunar.
 • ‘Biyomimikri Öğrenin’ Çevrimiçi Kursu : ‘ Biyomimikri Öğrenin ‘, Biomimikri SA (Güney Afrika) tarafından Biyomimikri Enstitüsü ile ortaklaşa oluşturulan yeni bir çevrimiçi kurstur . Yalnızca biyomimikri uygulamak için gereken temel araçları kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda yeteneğinizi takdir eden bir sertifika da alacaksınız.
 • ASU Biyomimikri Yüksek Lisans Sertifikası – Çevrimiçi : Biyomimikri Lisansüstü Sertifikası, mevcut veya planlanmış bir kariyere biyomimikri pratiğini eklemek isteyen profesyoneller için tasarlanmış bir eğitim programıdır.
 • Biyomimikri Akademisi : Biyomimikri Akademisi’nde doğadan nasıl öğreneceğinizi ve bu öğrendiklerinizi ürün veya hizmet geliştirme, iş veya sosyal girişimcilik, örgütsel veya kişisel değişim bağlamında nasıl uygulayacağınızı öğrenirsiniz.
 • Bu Teknolojik Dünyayı Evde ve Sınıfta Doğayla Karşılamak : Bu makale, K-12 doğa ve STEM temelli etkinlikler için onlarca kaynak ve etkinlik içermektedir.

Ayrıca , gününüzü aydınlatmak ve doğal dünyayla yeniden bağlantı kurmak için daha eğlenceli fikirler içeren yeni Resources to (Re)Connect Koleksiyonu için kardeş kuruluşumuz BiomimiCry 3.8’i mutlaka ziyaret edin.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Aşağıdaki soruları göz önünde bulundurun ve düşüncelerinizi günlüğünüze yazın:

 • Biyomimikri neden ilginizi çekiyor?
 • Biyomimikri uygulaması dünyayı olumlu yönde etkilemeye nasıl yardımcı olabilir? Peki ya yerel topluluğunuz?
 • Daha önce biyomimikri okuduysanız veya uyguladıysanız, en ilham verici bulduğunuz yön(ler) nelerdir?
 • En iyi uygulamalarınız nelerdir?
 • Yeni bir biyomimikri öğrencisine ne tavsiye edersin?

Fantastik Mantarlarla Eğlence

Birbirimize ne kadar bağımlı olduğumuza ve aramızda bir şeylerin ne kadar hızlı hareket ettiğine dair daha geniş bir anlayışa girdiğimizde, birbirimize bağlılığımızın gücünü takdir edebiliriz. Fantastik Mantarlar tamamen birbirimize bağlı olmamız ve bir tür olarak karşılaştığımız ortak sorunlarla ilgilidir. Bu virüslere karşı en büyük savunmamızın kendi esenlik duygumuz, kendi bağışıklığımız ve hem bireysel hem de toplu olarak sağlıklı ve zinde bir yerden yaşama yeteneğimiz olduğunu biliyoruz.

Fantastic Fungi yaratıcıları tarafından oluşturulan 7 Miselyum Sütunu hakkında bilgi edinin . Sütunlara yönelik görevleri, herkes için daha iyi bir dünya için misel ağının rehberini izleyerek birbirlerini bağlamak, birleştirmek ve desteklemektir.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

7 Miselyum Sütununu inceledikten sonra, her birini yaşamınıza ve topluluğunuza nasıl dahil edebileceğinizi yazın. Filmi izleyebildiyseniz , dünyamızdaki acil sorunlarla yüzleşmeye ne kadar hazır olduğumuzu bir düşünün. Miselyum ağı gibi biz de uyum sağlayabiliriz. Bu yeni zorlukları ele almanın yenilikçi yollarını sağlamak için miselyumdan hangi ders çıkarılabilir? Yansımanız hakkında günlük tutun – ve eğer ilham aldıysanız, gördüğünüz harika miselyumun bir kısmını çizin!

Hepimizin İçindeki Çocuk İçin

Bugün hepimizin içindeki çocuk ve ders planlarını eve götüren tüm ebeveynler için. Kendimize yaratıcı olmamıza izin verelim ve çocuksu harikamızı harekete geçirelim. Bir yol seçin, hayal gücünüzü serbest bırakın ve aşağıdaki günlük girişi üzerinde düşünün!

 • Mo Willems ile Öğle Yemeği Doodle’ı : Mo’nun stüdyosunu sanal olarak ziyaret ederek çizim yapın, karalayın ve yazmanın yeni yollarını keşfedin. Biraz kağıt ve kurşun kalem, tükenmez kalem veya boya kalemi alın ve birlikte yazmanın ve yapmanın yollarını keşfetmek için Mo’ya katılın. Smithsonian Learning Lab’den bu ders planını ekleyerek doğadan ilham alın .
 • Bird Academy Play Lab : Beastbox’ı denemelisiniz! Beş farklı ekosistemden hayvan sesleriyle müzik yapın. Ve kuşları öğreten bu çeşitli çevrimiçi oyunların geri kalanını keşfedin.
 • Exploratorium: Learning Toolbox : Tümü COVID-19 ile ilgili olan, özellikle okulların kapanması için derlenmiş bilim etkinliklerini, makaleleri ve videoları keşfedin.
 • Bir Fenoloji Çarkı / Mevsimsel Tur Yapın : Bu, tüm aile için eğlencelidir. Lily & Thistle’dan Biyomimikri Doğa Günlüğünüz için kendi fenoloji çarkınızı nasıl yapacağınızı görün.
 • NatGeo Kids : Ailenizi beyin güçlendirici videolar, harika makaleler ve eğlenceli oyunlarla tanıştırın.
 • Scholastic Learn at Home : Her biri heyecan verici, anlamlı bir hikaye veya video etrafında oluşturulmuş günlük öğrenme deneyimleriyle okulu eve getirin. Çocuklar bunları kendi başlarına, aileleriyle veya öğretmenleri ile yapabilirler. Sadece sınıf seviyenizi bulun ve öğrenmeye başlayın!
 • Mystery Science’tan Ücretsiz Bilim Dersleri : Mystery Science, ABD okullarındaki en popüler bilim derslerinin yaratıcısıdır. Uzaktan kullanabileceğiniz bir başlangıç ​​fen dersleri seti hazırladılar.
 • WWF’nin Vahşi Sınıfı : Evinizde koruma ve bilimi hayata geçirmek için tür dersleri, eğlenceli aktiviteler ve oyunlar içeren araç setleri ve uzman web seminerleri dahil olmak üzere ücretsiz eğitim kaynaklarına göz atın .

Daha fazla kaynak mı arıyorsunuz? Blogumuzda Okula Dönüş, Doğaya Dönüş’ü okuyun .

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Hangi aktiviteyi veya aktiviteleri yaptınız? Keşfettiğiniz konular biyomimikri ile nasıl ilişkilendirilebilir? Etkinlikte size en çok ne ilham verdi? Etkinlikleriniz eğlenceli miydi? Eğer öyleyse, seni güldürdüler mi? Kahkaha, özellikle stres zamanlarında güçlü bir ilaç olabilir .

İkinci bir yansıma olarak, dışarıda çocukken sevdiğiniz bir anı veya etkinlik hakkında bir hikaye yazın ve çizin. O oyunda neyi sevdin? Doğaya mı yaklaştırdınız yoksa arkadaşlarınıza mı? Bir yetişkin olarak bu aktiviteyi yapmak nasıl olurdu?

Doğa nedir?

Doğayı biyolojik terimlerle tanımlarsak, onu Dünya üzerindeki tüm yaşam sistemlerinin toplamı olarak görürüz. Bazıları bunun insanları kapsadığını düşünürken, diğerleri içermez. Biyomimikrinin ethos temel unsurunda araştırılan felsefi bir sorudur . Bu etkinlikte, şu büyük soru üzerine içimize yansıtacağız: Doğanın bir parçası mısınız yoksa ondan ayrı mısınız?

Mümkünse, doğal ortamınızla bağlantı kurmak için bu aktiviteyi yaparken yakındaki bir yeşil alanı ziyaret edin. Kurtulamıyorsanız, doğru zihniyete girmek için bu çarpıcı kısa filmi izleyin.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız:

 1. Kendinizi doğanın bir parçası olarak mı yoksa ondan ayrı olarak mı görüyorsunuz? [EVET, HAYIR veya İKİSİ]
 2. Doğal ortam denilince aklınıza gelen 5-7 kelimeyi yazın?
 3. Doğal olmayan bir ortam düşündüğünüzde aklınıza gelen 5-7 kelimeyi listeleyin.
 4. Yanıtınızı ilk soruya genişletin. Neden böyle hissediyorsun?

Düşündükten sonra şu kısa videoyu izleyin: Doğa Bize Hayat Hakkında Ne Öğretebilir?

*Farklı bir bakış açısı mı arıyorsunuz? Conservation International’ın Nature is Speaking’ten birkaç videosunu izleyin . Dünyadaki yerimizi alçakgönüllü bir şekilde hatırlatıyorlar. “Yaptıkların kaderini belirleyecek .”

Bir OLogy seçin!

Bir biyolog, antropolog veya başka bir tür Ologist olmanın nasıl bir şey olduğunu hiç merak ettiniz mi? “OLogy”, “çalışma” anlamına gelir – bugün ne öğrenebilirsiniz? Bu çocuklar ve yetişkinler için harika bir egzersizdir. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi tarafından oluşturulmuş bir OLogy seçin ve içindeki kaynakları keşfedin. Belirli bir çalışma alanına dalmanıza yardımcı olacak oyunlar, hikayeler, videolar ve diğer kaynaklar var.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Seçtiğiniz OLogy altında, Uygulamalı etkinliklerden birini seçin ve Biyomimikri Doğa Günlüğünüzdeki etkinliği tamamlayın.

Hepimiz tasarımcıyız.

Bugünkü etkinliğin başlığını okuduğunuzda, biraz inanmamış olabilirsiniz. “Ama ben bir tasarımcı değilim!” daha önce birçok kez duyduğumuz bir sözdür. Ama gerçek şu ki: hepimiz tasarımcıyız! Tasarım her yerde ve yaptığımız her şey tasarlandı. Sabah rutininizi, giydiğiniz kıyafetleri, oturma odanızın dekorasyonunu düşünün; bunların hepsi, tasarım eylemi olan bir şey yaratmak için seçilen kavramlardır. Her gün deneyimlerimizi bireysel yaşamlarımız için şekillendirmeye çalışıyoruz. Hayatınızı tasarlıyorsunuz.

İyi tasarım niyetten gelir. Tasarımın tüm yönlerini ve kimleri etkileyeceğini düşündüğünüzde, nihai sonuç, çevredeki ortama uyan, yenileyici bir şekilde geri veren veya içinde bulunduğu genel sistemi destekleyen bir sonuç olabilir. Biyomimikri merceğinden tasarıma, doğanın dehasının yeniliklere doğrudan öykünmesinden, davranışlarımızın çevremizi şekillendirme biçimine ve doğal dünyanın korunması için kullanılan yöntemlere kadar pek çok yönden bakabiliriz.

Şimdi nasıl bir tasarımcı olduğunuzu ve gelecekte hayatınızın daha fazlasını tasarlamayı nasıl öğrenebileceğinizi düşünmenin tam zamanı.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Sosyal mesafenin ve evde geçirilen zamanın artmasının ardından, çevrenizde pozitif sağlık ve esenliği desteklemek için ne tasarlayabilirsiniz? Dünyanızda hâlihazırda tasarladığınız ve belki de tasarlamayı öğrenmek istediğiniz başka şeylerle ilgili fikirleri listeleyin.

İşte sizi düşündürecek birkaç video: evden çalışırken üretken olmanın yollarından ipuçlarına, bir bahçe oluşturarak eve dayanıklılık getirmeye ve biyolojinin binalarımızda refahı iyileştirmeye nasıl yardımcı olduğuna kadar uzanıyor.

 • Hayatınızı Tasarlamak : Stanford’daki Tasarım Programı’nın yönetici direktörü Bill Burnett, “büyüyünce” ne yapmak istediğinizi çözmenin “klasik kötü sorunu” için tasarım yapmaktan bahsediyor.
 • Günlük Tutma ile Mükemmel Gününüzü Nasıl Tasarlarsınız : ModernHealthMonk, mükemmel günümüzü nasıl tasarlayabileceğimiz konusunda bize fikirler verir. En iyi hayatınızı tasarlamanıza yardımcı olması için gün içinde hangi aktiviteleri uygulayabilirsiniz?
 • SproutPeople : Sproutpeople, bu gezegendeki en geniş ve en çılgın organik filizlenen tohum ve malzeme seçimini sunar. YouTube kanalları, kendi filizlerinizi ve mikro yeşilliklerinizi nasıl yetiştireceğinize ve kendi yemeğinizi üretmenin sevincini nasıl yaşayacağınıza dair birçok video sunuyor! Tasarım gibi gelmiyor mu? Tekrar deneyin! Küçük bahçenizi nasıl bir araya getireceksiniz? İhtiyaçlarınıza göre nasıl tasarlayacaksınız ?
 • Evde Kompost Nasıl Yapılır : BuzzFeed, kompostlamayı basit hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi ve evinizde zaten bulunabilecek malzemeleri içeren harika bir video sunar. Bu tür bir tasarım, gıda döngüsü ile ilgilidir – evde nasıl kapalı döngü bir gıda sistemi oluşturabilirsiniz?
 • BBC Weaver Bird ile Ev Yapımı : Sir David Attenborough, bu ilham verici yaratık tarafından tasarlanıp inşa edilen en karmaşık ve zarif kuş yuvalarından biriyle bizi bir yolculuğa çıkarıyor. Belki de bu, yapılı çevremizin geleceğini nasıl tasarlayacağımızı ve bunu nasıl sürdürülebilir bir şekilde yapabileceğimizi düşünmeniz için size ilham verebilir.
 • Doğa Mimar Oluyor : Eric Corey Freed’in yeni nesil binalarımızı büyütmek ve biyolojinin yarının binalarının refahımız için önceden ayarlanmasına nasıl yardımcı olacağı hakkında komik TEDx Marin konuşmasını izleyin.

Tree Life iSites Etkinliği

İlk olarak, iSite nedir?

Biyomimikri yapmak, güçlü doğa gözlem becerileri ve hayatın işleyişiyle doğrudan karşılaşmalarla güçlendirilir. iSite’lar, doğayla karşılaşmaları ve gözlemleri biyomimikri bakış açısıyla destekleyen doğa günlüğü etkinlikleridir çünkü biyomimikri doğa hakkında öğrenmenin ötesine geçerek doğadan öğrenmeye geçer. Biyomimikri pratisyenlerine, doğanın dehasına ait kişisel koleksiyonlarını oluşturmaları ve biyoloji ile sürdürülebilir çözümler arasında bağlantılar bulma pratiği yapmaları için profesyonel bir alışkanlık olarak tavsiye edilirler.

Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, bu yeni merceği çıkarmanıza ve doğanın perspektifinden yararlanmanıza yardımcı olabilecek bazı iSites etkinliklerini paylaşacağız . Bu faaliyetler dışarıda veya içeride yapılabilir – doğayı gerçek haliyle veya bir belgesel veya canlı yayın aracılığıyla sanal olarak gözlemlemek!

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Bir ağacı gözlemleyin ve dikey ekseni boyunca desteklediği yaşam sistemini düşünün. Yeni Biyomimikri Doğa Günlüğünüzde ağacın taslağını çıkarın ve onu dikey bölümlerine ayırın: gölgelik, açıkta kalan gövde, zemin seviyesi, zemin seviyesinin altı. Bu çeşitli seviyelerde ne tür yaşamlar destekleniyor? Bu yaşam formlarının ne gibi ilişkileri var? Bu bize öz-örgütlenme hakkında ne öğretebilir?

Çizim becerileriniz için yardıma mı ihtiyacınız var? Bu mükemmel kısa videoya buradan bir göz atın: Doğa çizimine giriş .

AskNature Keşfi: İki Gerçek, Bir Yalan

Aptalca davranmak için hayatın ciddiyetine ara verme zamanı! Bu aktivite için AskNature.org’a gidelim . Göreviniz, farklı organizmaları keşfetmek ve çevrelerinde hayatta kalmak için uyarladıkları benzersiz stratejiler bulmaktır. Bundan sonra ne yapacağınızla ilgili aşağıdaki günlük girişine bakın.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Üç ilginç stratejiniz var mı? Şimdi evde beraber olduğunuz kişilerle veya sanal olarak internet üzerinden oyun oynama zamanı. Umarız bu aktiviteyi tartışmak için dışarıya çıkarabilirsiniz! Herkesin keşfettikleri organizmalar hakkında üç ifade paylaşmasını sağlayın. Bu ifadelerden ikisi gerçek veya “gerçek” olmalı ve biri yalan olmalıdır. Sonra diğerleri hangi ifadenin yalan olduğunu tahmin etmeye çalışır. Bize en sevdiklerinizi gönderin!

Bizi Daha Akıllı Yapan 30 Hayvanı Dinleyin

Bazı şaşırtıcı biyomimikri hikayelerini dinlemek için biraz zaman ayırın! Farklı türlerin dünyamızı iyileştiren çeşitli ürünlere ve yeniliklere nasıl ilham verdiğini öğrenmek için BBC’nin bu podcast’ini dinleyin .

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Dinlediğiniz podcast’lerin birinden bir organizma seçin ve onu daha derinden keşfedin. Biyomimikri Doğa Günlüğünüze, organizma hakkında öğrendiğiniz ilginç bir adaptasyonu ve bu eşsiz adaptasyonların organizmanın çevresine neden uygun olduğunu yazın. Organizmanın nasıl çalıştığını çizip çizemeyeceğinize bakın ve dünyaya fayda sağlayabilecek bir uygulama için tek bir fikir düşünün.

Canlı Hayvan Kameralarıyla İşlevi Keşfetme

Bir işlev, tanımı gereği, bir şeyin amacıdır. Biyomimikri bağlamında işlev, bir organizmanın hayatta kalmasını sağlayan adaptasyonları veya davranışları tarafından oynanan rolü ifade eder. Daha da önemlisi, işlev, tasarım çözümünüzün yapması gereken bir şeyi de ifade edebilir.

Bu etkinlikte araçlarınız, AskNature.org ve organizmaların ve doğal sistemlerin işlevsel zorluklarla karşılaştığı farklı yolları ilgili işlev gruplarında kategorize eden bir sınıflandırma sistemi olan Biyomimikri Taksonomisi olacaktır.  AskNature ve taksonomi ile gözlemlemek için Adventure Journal’ın hayvan kameraları listesinden birini seçin ve aşağıdaki Biomimicry Nature Journal Reflection’ı tamamlayın.

Biyomimikri Taksonomisi ve nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Biyomimikri Araç Kutusu’ndaki bu makaleyi okuyun .

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Canlı kameranızda hangi işlevleri bulabilirsiniz? Ekosistemde hangi organizmalar bulunabilir ve nasıl davranırlar? İki biyomimikri aracını kullanarak 15 dakika izledikten sonra bulabileceğiniz üç işlevi listeleyin ve uygunsa bunları çizmeye çalışın! Diğer organizmaların ne yaptığını görmek için farklı beslemelere geçebilirsiniz.

Yaprak Çalışması iSites Etkinliği

Dışarı çıkma zamanı! Bir yaprak ve/veya birçok yaprak veya birçok farklı türde yaprak içeren bir dal toplayın. Yaprak şeklini, daldaki yaprak dizilişini, renk çeşitlerini ve dokusunu gözlemleyin. Düşünün ve gördüklerinizi çizmeye çalışın.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Bu özellikler size bitki hakkında ne söylüyor? Bu çeşitli özellikler hangi işlevlere hizmet edebilir? Dünyamızda bu işlevlere nerede ihtiyaç var?

Eskiz becerilerinizi geliştirmek için yardıma mı ihtiyacınız var? Fast Company’nin ünlü çizerlerden ücretsiz çizim dersleri listesine bakın . Ayrıca biyomimikri uzmanı Erin Rovalo’nun iSites: Biomimicry Nature Journaling for Biomimicry kitabını Amazon’da sipariş edebilirsiniz .

Doğanın Sessizlik Sığınaklarına Dokunun

Emergence Magazine’in hazırladığı bu video ile dünyanın son sessiz yerlerine yolculuk yapın . Siz ve aileniz dijital gürültüden dolayı stresli ve bunalmış hissediyorsanız, kendinizi kaptırmak ve insan yapımı sesin dokunmadığı birkaç yerde doğayı dinlemek için harika bir kaynak.

*Daha fazla istemek? Sessizliğin nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu söyleyen akustik ekolojist Gordon Hempton ile dünyadaki son sessiz yerleri izleyin. Kuzeybatı Pasifik’teki Sitka ladin kütüklerinde, Kalahari Çölü’nde gök gürültüsünde ve altı kıtada şafak vaktinde nasıl kaydedildiğini duymak için Varlık’ı ziyaret  edin .

Ve yatıştırıcı, ilham verici bir dikkat dağıtma arıyorsanız, Elizabeth Tova Bailer’ın beklenmedik arkadaşı hakkında okuyun – bir arkadaşının ona hastalıktan yatalakken ormandan getirdiği yalnız bir salyangoz . Elisabeth yılı yaratığı gözlemleyerek geçirdi ve anı kitabı ” The Sound of a Wild Snail Eating ” e ilham kaynağı oldu. Bir salyangozun bir yaprağı yutmasını izlerken ne kadar huzur verildiğine şaşıracaksınız .

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Çevremizi, bitkileri ve hayvanları derinlemesine dinleyerek ne öğrenebiliriz? Dışarıda sessizce oturmak için biraz zaman ayırın ve duyduklarınızı yazın!

Doğadaki Modelleri Tanımlamak

Dünyanın İşletim Sistemi ile ilgili bölümde, Dünya üzerindeki Yaşamın var olduğu gezegensel bağlamı tartıştık ve sistem perspektifinden Dünya’nın birbirine bağlı olduğu ve yaşamın diğer yaşamların gelişmesine izin verdiği fikrini ortaya koyduk. Biyomimikride, dirençli ekosistemlere katkıda bulunan organizmaların nasıl işlev gördüğüne ve etkileşime girdiğine dair kalıcı kalıpları tanımlarız. Bu kalıplara dikkat etmeye değer, çünkü insan tasarımı üzerinde derin etkileri olabilir.

Bugünün etkinliğinde, arka bahçenizdeki veya yakındaki bir yeşil alandaki kalıpları arıyoruz. İçeride sıkışıp kaldıysanız üzülmeyin! BBC Earth’te gözlemlenecek düzinelerce video var.

*Ailenle kendi arka bahçeni keşfetmek ister misin? Orada neyin yaşadığını görmek için iNaturalist’in SEEK uygulamasını kullanın ve ara bağlantıları bulmak için WWF’nin Biyoçeşitlilik Denetimi etkinlik araç setini kullanın.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Gördüğünüz, duyduğunuz veya hissettiğiniz kalıpları, sözcükleri ve eskizleri kullanarak arayın ve kaydedin. Modeller, yapısal açıları, kenarları, dağıtım sistemlerini veya eğimleri içerebilir. Bonus: Her modelin hizmet edebileceği işlevi tahmin edin!

Küresel Birlik Projesinin Doğa Koleksiyonuyla Bağlantı Kurmak

Ödüllü film yapımcılarının derlediği videoları izleyerek ortak gezegenimizi ve insanlığı deneyimleyin. Her video, sizin ve ailenizin içeriğin derinliklerine inmesine yardımcı olan bir ders planıyla birlikte gelir. Özellikle Nature koleksiyonunu seçtik , ancak sizi Global Oneness Project tarafından sunulan diğer koleksiyonları keşfetmeye davet ediyoruz .

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Seçilen koleksiyonda bulunan ders planlarına bağlı olarak, yanıtlarınızı günlüğünüze yansımalar ve sorular şeklinde yazın. İlgili olduğunda, öğeleri evinize getirmenin yollarını tanımlayıp tanımlayamayacağınıza bakın.

Sistem Düzeyinde Bir Perspektif Almak

Sistemler birçok biçim alır. Çok büyük (Dünya’nın kendisi bir sistemdir) ve çok küçük (örneğin bir hücre) olabilirler. Sistemler fiziksel olarak somut (bir ev gibi) veya soyut, örneğin bir hükümet sistemi veya bilgisayar ağı olabilir. Ayrıca her ikisinin bir kombinasyonu da olabilirler. Bir sistemi sistem yapan şey, “bir şeyi (işlev veya amaç) başaracak şekilde tutarlı bir şekilde organize edilmiş birbirine bağlı bir dizi öğeden” oluşmasıdır (Meadows ) .

Bugünün etkinliği için, belirli bir tasarım veya organizmanın bilinen ve potansiyel ara bağlantılarını, kaynaklarını ve alt ve süper sistemlerini göstermenize yardımcı olabilecek bir sistemin diyagramını çizmek için bir şablon olan bir Sistem Gezgini oluşturmakla görevlendirildiniz. Bunu biyomimetik tasarım bağlamında yapmak, tasarlamakta olduğunuz durumu veya ilham almak istediğiniz organizmayı veya doğal modeli daha derinden anlamanıza yardımcı olacaktır.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Systems Explorer aracının nasıl kullanılacağına ilişkin şablon için buradaki PDF’yi ziyaret edin . Biyomimikri Doğa Günlüğünüzde, örnekte modellenen diyagramı çizebilirsiniz veya günlüğünüz dijital ise, bir PDF düzenleme aracı kullanarak doldurabilirsiniz .

Doğanın Birleştirici Modelleri

Biyomimetik tasarım için doğanın birleştirici modellerini uygulamanın ardındaki amaç, daha yenileyici çözümler yaratmaktır. Doğadan ilham alan tasarım, yeni düşünme biçimlerini ve çığır açıcı fikirleri teşvik edebilir, ancak yalnızca doğanın derslerini bir sistem bağlamında dikkate alarak tasarımlarımızın Dünya’daki yaşamla iyi uyum sağlamasını sağlayabiliriz.

Biyomimikri Araç Kutusunda Doğanın Birleştirici Modellerini Keşfedin . BBC Stüdyoları, Sir David Attenborough’nun en şaşırtıcı kliplerinden harika bir seçki hazırladı (bazen kahkahalar attırıyor). Doğanın Birleştirici Modellerini anladıktan sonra kısa videolardan birkaçını izleyin. Daha uzun süre doğa keyfi için PBS’nin Nature bölümlerine göz atabilirsiniz .

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Günlüğünüzdeki videolarda gözlemlediğiniz Doğanın Birleştirici Modellerinden üçünü listeleyin. Bu organizmalar kalıpları nasıl tamamlıyor? Ekosistemleri için ne anlama geliyorlar?

Ologyes Podcast ile Yansıtın

Bugün, bazı esprili, ilham verici içeriklerle etkileşim kurmak için işitme duyumuza dokunuyor ve zihnimizi kullanıyoruz. Mizah yazarı ve bilim muhabiri Alie Ward, zeki insanlara Ologies hakkında aptalca sorular sorar ve cevaplar hayatınızı değiştirebilir. Bu aktivite için, bu büyüleyici podcast’lerden birini seçin – hangisi size hitap ediyorsa! Volkanlar ve kaygı avcılarından arı draması ve sarhoş kelebeklere kadar her yerde konular var.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Dinlediğiniz bölümü seçerken sizi etkileyen ne oldu? Hayatınızda dinlediğiniz bölümün konusuyla ilgili anlamlı bir deneyim yaşamış olabileceğiniz bir zamanı düşünün. Bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek bakış açınızı değiştirdi mi? Öyleyse nasıl?

Çok İşlevli Tasarım iSites Etkinliği

Bir iSites etkinliği için tekrar dışarı çıkma zamanı! Hâlâ içeride sıkışıp kaldıysanız, California Bilimler Akademisi: Öğrenin ve Keşfedin dijital kaynağına gidin. Bu site, hayvan web kameraları, uygulamalar ve etkileşimli çevrimiçi araçlardan yaratık yakın çekimlerine kadar doğayı gözlemlemek için çeşitli yöntemler sunar.

Resif Lagünü’nü veya Canlı Penguen Kameralarını gözlemlerken çok işlevli tasarım arayın. Bir organizmayı inceleyin ve özelliklerinin birincil işlevini tahmin edin (örneğin, işitme için tasarlanmış kulaklar). Düşüncelerinizi yazın ve aşağıda paylaşılan Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması girişi ile genişletin.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Bu organizmanın birincil işlevi, fiziksel özellikleri veya davranışı nedir? Karakteristiğin hizmet edebileceği diğer işlevleri düşünmeye çalışın. O kulak başka neden böyle şekillendi? Organizma için başka avantajlar sunuyor mu? Bu, çözümlerimizin nasıl daha çok işlevli hale gelebileceği konusunda bize ne öğretiyor? Gördüklerinizi çizin ve gözlemlerinizi yansıtın.

Doğa İçin Farkındalık ve Meditasyon

Bilim, farkındalık meditasyonunun dikkatinizi ve üretkenliğinizi, duygularınızı ve tepkilerinizi ve kişisel farkındalığınızı geliştirdiğini göstermiştir . Stres zamanlarında, hepimiz başa çıkmanın yollarını bulmak için umut arıyoruz . Bu aktivite, kaosun ortasında huzuru bulmak için yansıtmak, eğlenmek ve huzur bulmak için biraz zaman ayırmakla ilgilidir.

İdeal olarak, doğaya çıkıp sakin bir yer bulabilir, en az 15 dakika oturabilir ve düşünebilirsiniz. Dışarı çıkacak kadar şanslı olmayanlarımız için, zihninizi rahatlatmak için 15 dakikalık muhteşem bir akan su ve doğa sesleri burada.

Not: Düşünceler ortaya çıktığında, onları nezaketle selamlayın ve kibarca geçmelerine izin verin. Şimdiki ana geri dönün.

Daha fazla okuma: DOĞA MEDİTASYONU: ​​Doğada Dikkatli Olmanın Rehberli Uygulaması.

Ayrıca, Sounds True’s Resilience in Challenging Times’ı ziyaret etmenizi öneririz : Önümüzdeki günlerde dikkatli, şefkatli ve mevcudiyetle ilerlemenize yardımcı olacak ücretsiz dijital araçlar ve öğretiler sunan bir bakım paketi.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Başlamadan önce, mevcut durumunuzu yansıtmak için bir dakikanızı ayırın. Vücudunuzda stres taşıyor olabileceğiniz bir gerginlik var mı? Nasıl hissettiğini yaz. Meditasyondan sonra, deneyim üzerinde derinlemesine düşünün. Ne değişti? Deneyiminizin ve hissettiklerinizin bir öyküsünü çizebilir misiniz?

Bir Ses Haritası Oluşturun

Duyusal keşifimize geri dönüyoruz. Bugünün etkinliği için doğa gözlemi becerilerinizi geliştirecek veya güçlendireceksiniz. İdeal olarak dışarıda oturacak bir yer bulabilirsiniz, ancak evinizle sınırlıysanız, yine de bu aktiviteyi yapabilirsiniz!

İpucu: Bu, bazı organizmaların daha aktif hale geldiği gece yapılacak ilginç bir egzersizdir!

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Günlüğünüz veya kağıdınız önünüzdeyken, kendinizi temsil etmek için sayfanın ortasındaki işareti ve “X” i işaretleyin. O zaman gözlerini kapat ve dinle. Duyduğunuz her sesi temsil etmek için sayfanızda bir sembol oluşturun. Çevrenizde, her yönde ve insanlar tarafından yaratılmış olsun ya da olmasın duyduğunuz seslerin bir haritasını çıkarın. Sesler birbiriyle ilişkili mi veya birbiriyle uyumlu mu? Ne anlama geldiklerini düşünüyorsun? Ne gözlemlediğinizi yansıtın.

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Yenilenmesi

Hem insanların hem de gezegenimizin sağlığı, gelişmek için güçlü biyolojik çeşitliliğe ihtiyaç duyan dayanıklı ekosistemlere bağlıdır . Sistemin tüm parçaları arasındaki etkileşimler, her şeyi dengede tutar ve bunun hem insanlar hem de gezegen için büyük yansımaları olabilir.

Bugün biyoçeşitlilik hakkında her şeyi öğreneceğiz. Evrim yoluyla nasıl ortaya çıktı? Neden önemli, nasıl tehdit ediliyor ve onu nasıl koruyabiliriz? Bugünün etkinliği için Khan Academy aracılığıyla Kaliforniya Bilimler Akademisi’nin biyoçeşitlilik dünyasını keşfedin. Tüm modüller üzerinde çalışın (endişelenmeyin – tipik Khan tarzında, kısa, anlaşılması kolay ve eğlenceli!).

*İlham almanız için bonus görüntüler: WWF Seferi Lideri Drew Hamilton’ın Alaska’nın boz ayıları arasında bir rehber olarak hayatını anlatan bu kısa videoyu izleyin .

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Biyoçeşitlilik hakkında her şeyi öğrendikten sonra, ekosistem yenilenmesi için gördüğünüz değer hakkında birkaç cümle yazın. Ardından, en sevdiğiniz ekosistemlerden birini esnek tutmaya yardımcı olan şampiyon bir organizma düşünebilir misiniz? Topluluğun geri kalanı için bu kadar önemli kılan rolleri nedir? Ekosisteminizin ve içindeki organizmanın bir resmini çizin veya isterseniz, gördüğünüz değeri görselleştiren bir kelime haritasına bazı yollar yazın.

Taklit Et: Ne Yaratacaksın?

Biyomimikri merceğini uygulamak için, yaratıklar tarafından kullanılan işlevsel stratejilerin kendi ihtiyaçlarımızla nasıl paralel olduğunu belirleme yeteneği geliştirmeliyiz. Bu alıştırmada, bu önemli adımı uygulayacağız.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Yaratığınızın bir veya daha fazla ilginç işlevini ve stratejisini belirledikten sonra , benzer işlevsel ihtiyaçları olan insanları, disiplinleri veya endüstrileri belirleyin ve bunları yazın. Bir uygulama fikri bulun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini bir araya getirin:

 • Buluşunuz adına bir dakikalık satış konuşması (Videoları seviyoruz!)
 • tek sayfalık bir dergi reklamı
 • bir endüstri bülteni için konuk makalesi
 • resimli bir hikayesi olan fikrinizin bir diyagramı veya taslağı

Kitlenizi seçip hikayeyi onlar için uyarlayacaksınız. Kitlenizin kim olacağını günlüğünüze yazdığınızdan emin olun. Hikayeniz, izleyiciyi bu yaratığın stratejisini (veya stratejilerini) taklit etmenin büyük sosyal veya çevresel faydalar sağlayacağına ikna etmeye çalışmalıdır, bu nedenle tasarımınızı biraz ayrıntılı olarak açıkladığınızdan emin olun. Bununla oynayın ve eğlenin!

Biyolojik Lensleri Keşfedin

“Biyolojik Mercekler”, biyolojik stratejileri araştırabileceğimiz ve bir tasarım çözümü için ilham kaynağı olarak yararlılıklarını değerlendirebileceğimiz farklı yollar hakkında düşünmek için bakış açıları sunar. Bu PDF’i (Biyolojik Lensleri Keşfetmek) görüntüleyin ve kullandığımız biyomimikri lensler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Aşina olduktan sonra, etkinlik için aşağıdaki Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansımasını ziyaret edin. Bunu dışarı çıkarabilir veya aşağıdaki kaynaklardan birini (veya son 24 gün boyunca beğendiğiniz başka bir kaynağı) kullanabilirsiniz:

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Gözlemlemek için bir kaynak seçin: belki de dışarıdaki bir organizma, yukarıda listelenen sanal kaynaklardan bir ekosistem veya doğada başka bir kayıtlı nesnedir. Görüntülemek için bir lens seçin ve onu gözlemlemek için biraz zaman harcayın. Nesnenizin merkezde olduğu ve gözlemlerinizin etrafa yayıldığı bir diyagram çizin. Her gözlem için, onları etkileyebilecek bağlamsal faktörlerle (abiyotik veya biyotik) ilişkileri belirlemeye çalışın.

Örneğin, yerel mercekten bakıyorsanız, organizmanın barınak, yemek, su, iletişim, çiftleşme, yırtıcı hayvanlar vb. ile ilgili ihtiyaçlarını düşünün. .

Anten – Sinyal – Yanıt iSites Etkinliği

Bir iSites etkinliği için dışarı çıkmaya hazır mısınız? Doğanın iletişim kurma stratejileri için kendi anteninizi ayarlayın ve aşağıdaki Biyomimikri Doğa Günlüğü girişi üzerinde düşünün.

İçeriden görmek için doğal bir kaynak mı arıyorsunuz? NatGeo Wild ile bu kısa klipte kurtlar hakkında bilgi edinin , Cincinnati Hayvanat Bahçesi’nin Ev Safarisini ziyaret edin ve su aygırı Fiona ile tanışın ya da Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi ve Koruma Biyolojisi Enstitüsündeki canlı kamerada çita yavrularının neler yaptığını görün. Netflix’iniz varsa, doğal ekosistemlerinde yaşayan canlıları deneyimlemek ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını gözlemlemek için Gezegenimiz’e ve diğer doğa ve ekoloji belgesellerine de göz atabilirsiniz .

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Doğada bir iletişim örneği nedir? Bu iletişim neden gereklidir? Bu iletişimin önemli unsurları nelerdir? Doğanın en etkili iletişim strateji ve tekniklerinden ne öğrenebiliriz?

Biyomimikri Ocakbaşı Sohbeti

Bir dizi konuyu kapsayan çeşitli Biyomimikri Ocakbaşı Sohbetlerine ev sahipliği yaptık. Bu 1 saatlik sanal buluşmalar, biyomimikri ile ilgili konuları keşfetmek için düşünce liderleri, araştırmacılar, yazarlar, alandaki danışmanlar ve Biyomimikri Küresel Ağ mucitleri dahil olmak üzere özel konukları bir araya getirir. Doğadaki yerimizi bulmayı, doğanın bilgeliğinden öğrenmeyi ve kendini yenileyen bir toplum tasarlamayı konuşmak için bir araya geldik. Bugünün etkinliği için önce Biyomimikri Nedir? Üzerine Üç Temel Unsur bölümünü okuyun. Ardından , aşağıdaki istemi izlemek ve üzerinde düşünmek için bir Biyomimikri Ocakbaşı Sohbeti  seçin .

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Ocakbaşı Sohbetini izledikten sonra, konuşma sırasında Ethos, Emulate ve (Re)connect öğelerinin her birinin nasıl gösterildiğine dair bir örnek verin. Bu şekilde elementler hakkında ne öğrendiniz? Tartışma sırasında size ilham veren veya şaşırtıcı bulduğunuz başka bir şey oldu mu? 

Yeni Dünya

COVID-19’dan önce, işin tam anlamıyla rayında durduğu bu tür bir zorunlu duraklamanın olduğu bir an hiç yaşamamıştık. Acıyı, ıstırabı, kaygıyı, can ve sağlık kaybını tamamen tanıyoruz ve herkes için zorlu bir ay oldu. Her nasılsa iyimser kalıyoruz. Bunun nedeni, “her zamanki gibi iş”teki bu duraklamanın, burada ArchDaily tarafından güzel bir şekilde ifade edildiği gibi, inşa edilmiş çevremizin tamamının tasarımının geleceği üzerinde derin bir etkiye sahip olacağına inanmamızdır .

Yenileyici, dirençli ilkeleri ön plana koyduğumuz yeni bir tasarım fırsatına yöneliyoruz. Dünyanın en büyük dersi ve tasarladığımız çerçeve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde bulunabilir . Bu tür bir sürdürülebilir çerçeveye baktığımızda, hepimize nasıl birbirimize bağlı olduğumuzu ve hepimizin nasıl hareket etme sorumluluğuna sahip olduğumuzu hatırlatırız.

Bugünün etkinliği, bizi birbirimize bağlayan çözümleri ve yenileyici bir geleceğe nasıl katkıda bulunabileceğimizi keşfetmekle ilgili. Drawdown Ecochallenge, küresel ısınmaya yönelik en önemli çözümler konusunda ölçülebilir adımlar atmanın eğlenceli ve sosyal bir yoludur.

Hepimizi çok ilgilendirdiği için (özellikle şu anda), yemekle başlayalım . Kaydolduktan sonra (ücretsizdir), rejeneratif tarım, israf edilen gıdanın nasıl takip edileceği ve sürdürülebilir gıdayı beslemenin diğer yolları hakkında bilgi edinmeye başlayın. Birkaç kaynak ve eylemi keşfettikten sonra (en az üç tane yapın), aşağıdaki soruları günlüğünüze yansıtın.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

28. Gündeki yansımanızdan devam edersek, Drawdown’dan bu yeni dünyada oyunculukla ilgili hangi yeni fikirleri öğrendiniz? Hepimizin Dünya’da içinde yaşadığımız ortak ekosisteme nasıl katkıda bulunacaksınız? Günlük yaşamınıza ve işinize getirmeniz gereken en önemli zorluklar nelerdir ve neden?

Biyomimikri Sizin İçin Ne İfade Ediyor?

Bugün, doğadan ilham alan bazı insanlardan haber alıyoruz. İnsanların biyomimikri üzerine düşündüklerini ve bunun onlar için ne anlama geldiğini gösteren bu kısa videoya bir göz atın.

1-2 dakikalık tam yansımaları görmek ister misiniz? Bu videoda öne çıkan 12 biyomimikri savunucusu için bu YouTube oynatma listesine göz atın .

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:
Şimdi sıra sizde! 29 gün boyunca (ve muhtemelen çoğunuz için daha fazla), doğanın bilgeliğinden çeşitli şekillerde faydalandınız. Zihninizi sakinleştirmek için bir kez daha bir dakikanızı ayırın. Biyomimikri sizin için ne ifade ediyor? Biyomimikri Doğa Günlüğünüze bazı düşüncelerinizi yazın – veya daha iyisi, bize yansımanızın 1 dakikalık bir videosunu gönderin! Instagram üzerinden #MyBiomimicryJournal hashtag’ini kullanarak bize gönderebilirsiniz .

https://youtube.com/watch?v=EGmMGSlnf0Y%3Ffeature%3Doembed

Şimdi Bir Rejeneratifi Kucaklamak

İşte buradayız: 30 Günlük Yeniden Bağlantımızın 30. Günü. Geçen ay, dünyanın dört bir yanından insanlar için “yenileyici”nin ne anlama geldiğini okuduk; ve son birkaç gündür, biyomimikri merceğinden ilham alarak yeni niyetler doğrultusunda nasıl hareket etmek istediğimizi düşünmeye başladık. 1. Gündeki Biyomimikri Doğa Günlüğü Düşüncenize geri dönün ve aşağıdaki istem üzerinde düşünün.

Biyomimikri Doğa Günlüğü Yansıması:

Yeniden canlanmanın ne anlama geldiğini tanımlayın. Tanımınız geçen ay hiç değişti mi? Eğer öyleyse, nasıl değişti? Bir resim çizin, bir hikaye anlatın, bir şema çizin veya geleceğin nasıl olması gerektiğini düşündüğünüze dair bir düşünce kaydedin. Nasıl bir fark yaratacaksınız? Endüstri için, çocuklarınız için, eğitim sistemi için, birlikte etkileşim şeklimiz için, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tasarlama şeklimiz için ne görmeyi umuyorsunuz?

#30daysofreconnection #mybiomimicryjournal

Daha Fazla Biyomimikri Faaliyeti

Hangi Topraklara Dokunursunuz?
Bir Biyoloğa
Sorun Çalışma Koşullarını Belirleme Esneklik iSite Zorluğu Tanımlayın

Sistem Gezgini!
Bir Biyomimikri Posteri Oluşturun Bir Tasarım Çözümü Oluşturun AskNature Çöpçü Avı Doğa nasıl…?


Hangi Topraklara Dokunursunuz?

Bugünün yansıması için, hangi topraklara dokunduğunuzu düşünün. Hepimiz bağlantılı sistemlerin parçasıyız ve onlar üzerinde bir etki yaratıyoruz. Yemeğiniz nereden geliyor? Eviniz ne üzerine inşa edildi? Hayatınızdaki hangi kararlar çevrenizdeki hayatı etkiler? Senden önce burada kim yaşadı? Yaptığımız etkiyi anladığımızda, olumlu bir etki bırakmak için daha bilinçli seçimler yapmaya başlayabiliriz. Dokunduğunuz tüm toprakların bir diyagramını çizin ve kararlarınızın etrafınızdaki dünya üzerinde ne gibi bir etkisi olduğuna dair çağrışımlar yapmaya başlayın. “İlk adım, onu hayal etmek… bu simbiyotik dünyayı tasavvur etmek… hoş karşılanan bir tür olduğumuz, doğaya katkıda bulunan bir dünya.” — Janine Benyus

Bir Biyoloğa Sorun

One of the best ways to learn is to play. Visit Arizona State University’s ‘Ask a Biologist’ activity page, and pick one to explore. You can try a biology experiment at home, test your knowledge with puzzles, or sketch an organism.

Identifying Operating Conditions

Today’s exercise will help develop your skills in describing operating conditions, both in your designs and in the natural world. For every design challenge you face you will need to:1. Identify the operating conditions that the design has to manage in its environment, and 2. Identify organisms that have to deal with these same operating conditions in the natural world.

EXAMPLE
Design Challenge: I need to prevent the metal surfaces of commercial fishing boats from corroding due to salt water exposure.

 • Operating Conditions/non-negotiables: Salt water, high salinity, oxidation, alternating exposure to saltwater and air
 • Organisms: crabs, mammalian cells, nasal (salt) glands in seabirds, tidal pools

YOUR TURN
Design Challenge: I need to build a shelter in my neighborhood.

 • What are the operating conditions in this environment?
 • What organisms are dealing with the same operating conditions in this environment?
 • What organisms are dealing with the same operating conditions in another habitat, or which other regions or habitats might you look to for inspiration?

Resilience iSite

“We’re seeing massive cooperation. We’re seeing what’s possible. Natural selection chooses what works over and over, so when we get back, we have this glorious choice to bring back only what we’ve found to make life worth living.” — Janine Benyus, Biomimicry Fireside Chat

This pause has allowed us to look at our surroundings and set new intentions for what kind of world we want to live in. We’re becoming more and more aware that organisms have learned to adapt after disturbances. You have likely faced unique challenges in your own community during this pandemic. What can your neighboring organisms teach you about how they adapt to disturbances? What might we learn from nature’s response to a functional challenge you face? Review this great resource by Biomimicry 3.8 and perform the Resilience iSite activity based upon a challenge you are facing in your personal or work life. Sketch and add details to help illustrate the lessons you glean in your Biomimicry Nature Journal.

Define the Challenge

Şimdi denemek ve çözmek isteyeceğiniz bir problem bulma sırası sizde. Dün öğrendiğiniz gibi, iyi tanımlanmış bir problem, ne yapacağınıza veya tasarlayacağınıza ve ayrıca tasarımınızın neyi, kimin için ve hangi bağlamda yapması gerektiğine karar vermede önemlidir. Bugün zorluğu tanımlamaya çalışacağız. Temamıza bağlı kalarak tıp odaklı bir meydan okuma veya alanınız veya sektörünüzle alakalı başka bir zorluk seçebilirsiniz. Biyomimikri Araç Kutusu kaynağını gözden geçirin: Zorluğu Tanımlama ve bir çözüm bulmayla ilgili bu çalışma sayfasını tamamlayın . Yarın, çözmek istediğiniz zorluğu “biyolojik hale getirmek” için bu aktiviteye geri döneceğiz, böylece “doğadan tavsiye isteyebileceksiniz”.

Sistem Gezgini!

Bazılarınız Sistem Gezgini’ne aşina olabilir, ancak bilmeyenler için, bu etkinlikte kullanmanız için işte size yardımcı olacak bir PDF . Bu aktiviteyi kendi başınıza yapabilirsiniz, ancak bir ekiple daha eğlenceli! İlk olarak, bir organizma seçin. Mahallenizden yerel bir organizma seçebilir veya yerel ekosisteminde incelemek istediğiniz bir yaratığı bulmak için Explore.org’un canlı kameralarından birine gidebilirsiniz. Bu belirli organizmanın bilinen ve potansiyel ara bağlantılarını, kaynaklarını ve alt ve süper sistemlerini göstermenize yardımcı olabilecek bir sistemin şemasını çizin.

Bir Biyomimikri Posteri Oluşturun

After reviewing these five beautiful and engaging posters about biomimicry, create one yourself! There are free platforms with templates for you to create your own biomimicry poster (such as Canva). Get creative!

Creating a Design Solution

The first step in any design challenge is to frame the problem or opportunity that you want to address. At this stage, the goal is not to decide what you will make or design (e.g. “an air conditioner”), but rather to clearly articulate the problem you want to solve and the impact you want to have (e.g. “make a room feel cooler”). That is the function of your design.

Today’s activity is all about creating a good design question. Review the instructions to understand how to find the sweet spot between the broad and the narrow. Identify a challenge you’re experiencing with work, or perhaps problems you have in navigating the world under quarantine, and use this resource to create a design question. This takes practice so after you’ve done one, try another!

Ask Nature Scavenger Hunt

Time for an Ask Nature scavenger hunt! What will you find? For each of the functions below, search on AskNature for a biological champion that does a great job at doing it:

 • Break down living materials
 • Cycle nutrients
 • Sense signals
 • Store resources
 • Move through liquids

Share your findings with us! Bonus: share how they do these functions (the strategy and mechanism!).

How does nature…?

Are you ready to tap into nature’s wisdom? To formulate good research questions, you’ll want to take the needs or functions identified in the design question and rephrase the question so you can more easily find answers in biology. Review the Biologize the Question resource in the Biomimicry Toolbox and complete this worksheet to biologist your design question. Inspired to go further? In the next step of the Design Spiral, Discover, we’ll guide you along the processes of where and how to look for biological models and strategies for inspiration.  As you complete this 3-part Brain Boost series, share your findings with us! Send along sketches, diagrams, and other tools you used in getting clear about a problem worth solving using #BiomimicryBrainBoost on social media.

#MyBiomimicryJournal Shares from Our Community

1. Gün, Saida Abdala

Day 1 by Saida Abdala

4. Gün, Brienne Willcock

Day 4 by Brienne Willcock

2. Gün @fuzhouyoumanduo tarafından

Day 2 by @fuzhouyoumanduo

Miyu Leki'den 1. Gün

Day 1 by Miyu Leki

Wells Ailesi tarafından 1. Gün

Day 1 by the Wells Family

1. Gün, Nada Elissa

Day 1 by Nada Elissa

4. Gün, Jennifer Ramey

Day 4 by Jennifer Ramey

1. Gün, Veda Bisi

Day 1 by Veda Bisi

5. Gün @botanografia tarafından

Day 5 by @botanografia

1. Gün, Patricia Calabria

Day 1 by Patricia Calabria

9. Gün, Savannah Kay Gordon

Day 9 by Savannah Kay Gordon

1. Gün, Mary Vasseur Finn

Day 1 by Mary Vasseur Finn

Inspiration in Your Inbox

Join thousands of nature-inspired innovators and keep up-to-date with the latest biomimicry news, research, events, and more.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

We will use the information to be in touch with you via email. You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any message you receive from us. Learn more about our privacy practices here.

Support the Next Generation
of Nature-Inspired Innovators

Imagine a world where everything we make is inspired by the natural world. By supporting the Biomimicry Institute you:

 • Help bring biomimicry education to more students and educators
 • Accelerate the growth of more nature-inspired startups and entrepreneurs
 • Increase the number of biological strategies and resources on AskNature.org and across our entire organization.

DONATE TODAY

Tap into nature:            

LEARNING BIOMIMICRY

OUR INITIATIVES

ABOUT THE INSTITUTE

THE BIOMIMICRY INSTITUTE

 • Posta Kutusu 9216
 • Missoula, Montana 59807
 • Amerika Birleşik Devletleri

GENEL BİLGİ

Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları

bir üyesi

© 2023 Biyomimikri Enstitüsü. Her hakkı saklıdır.

OPENAI ve ChatGPT-4

MEDIUM ÜZERİNDEN YARARLI BİR YAYINA YER VERDİK:

Tirendaz AI

Tirendaz AI

4 Nisan

·9 dakika okuma

ChatGPT Günlük Hayatta Nasıl Kullanılır?

ChatGPT kullanarak zamandan ve paradan tasarruf edin

Resim Freepik tarafından

AI son birkaç yılda büyük bir sıçrama yaptı ve bu sadece başlangıç! ChatGPT ve Midjourney gibi araçlarla birçok kişi yapay zekanın gücünü gördü. AI araçları artık hayatımızın merkezinde.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre bu araçların 300 milyon işin yerini alabileceği söyleniyor. Trendler her 6-7 yılda bir değişir ve şimdi yeni trend yapay zeka! Bu trendi takip etmek için kesinlikle AI araçlarını öğrenmeniz gerekiyor.

Evet, AI bazı işleri ortadan kaldıracak, ancak daha birçok yeni iş fırsatı ortaya çıkacak. Örneğin, hızlı mühendislik zaten trend. Bilgi istemi mühendisleri, AI araçlarının doğru girdileri kullanarak en iyi şekilde çalışmasını sağlar.

Birçok kişi ChatGPT ile AI’nın gücünü gördü, ancak hala bu araçla ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar. Bu blog gönderisi, ChatGPT’yi 8 farklı senaryo ile nasıl kullanacağınız konusunda size yol gösterecek. Öncelikle ChatGPT’nin ne olduğuna kısaca bir göz atalım.

ChatGPT nedir?

ChatGPT aslında bir sohbet robotudur. E-posta, deneme ve kod oluşturma gibi görevlerde size yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Belki de ChatGPT gelecekte en iyi arkadaşınız olacaktır.

Bu model orijinal olarak GPT-3.5 modeli temel alınarak geliştirilmiştir ve özel olarak sohbet için eğitilmiştir. GPT-4’ün piyasaya sürülmesiyle ChatGPT bu modeli kullanmaya başladı.

Bu diyalog robotu eskiden sadece metin girişini kabul ederken, artık görsel girişleri de kabul ediyor. Örneğin, bir web sitesi modeli çizip CahtGPT’ye verdiğinizde, bu model size site için onu oluşturmanız için gerekli kodları verir.

Maketi ChatGPT ile bir web sitesine dönüştürme

ChatGPT ile yapabilecekleriniz sadece hayal gücünüzle sınırlıdır. Ancak, bu aracı nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Bu blog size ChatGPT’yi günlük hayatta farklı senaryolarla nasıl kullanacağınızı gösterecek. ChatGPT’yi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ancak ayda 20$ öderseniz bu chatbot’u daha hızlı ve GPT-4 tabanlı olarak kullanabilirsiniz.

Güzel, ChatGPT’nin ne olduğunu kısaca gözden geçirdik. Şimdi kullanım senaryolarına bakalım.

1. Özetleme

Finans, motivasyon, programlama gibi alanlarda her gün yeni kitaplar çıkıyor değil mi? Gerçekçi olalım, bu kitapların çoğunu okuyacak vaktimiz yok. ChatGPT’nin devreye girdiği yer burasıdır.

Bunu göstermek için, ChatGPT’den George Orwell’in hayvan çiftliği kitabını özetlemesini isteyelim. Diyelimki,

George Orwell'in hayvan çiftliğini özetleyin.

Gördüğünüz gibi, ChatGPT bize kitabın bir özetini yazıyor. Tabii ki, tüm kitabı okumak daha iyidir. Ama vaktiniz yoksa, kitap hakkında bir fikir edinmenin bir yolu da bu. Böylece bu özete bakarak kitaba zaman ayırıp ayırmamaya karar verebilirsiniz.

Tamam, ChatGPT’nin bir kitabı nasıl özetlediğini gördük. ChatGPT kullanarak en iyi ürünleri nasıl bulacağımıza geçelim.

2. Tavsiye

Her zaman en kaliteli ürünleri bulmak ve en iyi kitapları okumak istiyoruz. En iyilerini bulmak için genellikle incelemeleri okur ve videolar izleriz. Ama bu süreç çok yorucu ve çok zaman alıyor değil mi? Endişelenmeyin, ChatGPT en iyi ürünleri bulmanıza yardımcı olur.

Diyelim ki veri biliminde uzmanlaşmak istiyorsunuz. Bunun için en iyi kitapları bulmak istiyorsunuz. Bunu ChatGPT’ye sormanız yeterli. Merhaba ChatGPT,

Veri bilimi üzerine en iyi 5 kitabı önerin.

Gördüğünüz gibi, ChatGPT saniyeler içinde kitap önermeye başladı. Kitapların sadece isimlerini değil, kitapların özelliklerini de yazmaktır.

Harika, değil mi? Bu sayede ChatGPT’den tatil, film ve bilgisayar önerileri alabilirsiniz.

Tamam, ChatGPT kullanarak en iyi ürünü bulmak için nasıl öneriler alınacağını gördük. Devam edelim ve ChatGPT’yi pazarlama için nasıl kullanabileceğimize bakalım.

3. Pazarlama

Hepimizin farklı alanlarda uzmanlığı var. Örneğin, veri bilimi, yapay zeka ve programlama ile uğraşmayı seviyorum. Ama her alanda uzman olamayız değil mi?

Örneğin, bir web geliştiricisi düşünelim. Bu kişi web geliştirme ve tasarımında uzman olabilir. Bir yandan, bir iş bulmak için kendi reklamını yapması gerekiyor veya reklam için ajanslara ödeme yapması gerekiyor.

İyi haber şu ki, ChatGPT para harcamaktan kaçınmak için cankurtaranınız olabilir. Bu model kesinlikle para kazanmak için ezber bozan bir model. Örneğin bir Facebook reklamı oluşturmak istiyorsunuz. Merhaba ChatGPT,

En iyi web geliştirme ajansı için bir Facebook reklamı oluşturun.

Bammm. Gördüğünüz gibi önce başlığı yazdı sonra bize gerekli metinleri verdi.

Bu harika. Artık ilan için ajans aramanıza gerek yok. ChatGPT bunu sizin için saniyeler içinde yaptı.

İyi haberlerim var. ChatGPT yalnızca reklamcılıkla sınırlı değildir. E-posta kampanyalarından sosyal medya paylaşımlarına kadar tüm pazarlama içeriklerinizi bu modele yaptırabilirsiniz. Böylece hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilirsiniz.

Tamam, ChtGPT’nin pazarlamada nasıl kullanılacağını gördük. Devam edelim ve bu aracın içerik oluşturmak için nasıl kullanılacağını görelim.

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FQbPqz8-IqOs%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQbPqz8-IqOs&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FQbPqz8-IqOs%2Fhqdefault.jpg&key=a19fcc184b9711e1b4764040d3dc5c07&type=text%2Fhtml&schema=youtube

4. İçerik Oluşturma

İçerik oluşturmak günümüzün en önemli becerilerinden biri haline geldi. İçerik oluşturarak hem kendinizi geliştirebilir hem de geniş bir ağ oluşturabilirsiniz.

İçeriğiniz için ilginç başlıklar bulmak önemlidir. Bir youtube videosu hazırladığınızda veya bir blog yazısı yazdığınızda akılda kalıcı bir başlık bulmalısınız. Bunu yapmak için ChatGPT’yi kullanabilirsiniz.

Diyelim ki yapay zeka destekli bir eğitim platformu oluşturmak istiyorsunuz. Bu başlangıç ​​fikri için ilginç bir başlık bulmak istiyorsunuz. Bunun için ChatGPT’yi kullanabilirsiniz. Merhaba ChatGPT,

Yapay zeka destekli bir eğitim platformu oluşturmak istiyorum. Bu başlangıç ​​fikri için akılda kalıcı 10 isim önerin.

Gördüğünüz gibi 10 isim yazmaya başladı. Startup’ınız için bu isimlerden birini kullanabilirsiniz. Harika, dilerseniz blog yazınız için veya youtube kanalınız için de bu şekilde akılda kalıcı başlıklar oluşturabilirsiniz.

Tamam, içerik oluşturmak için ChatGPT’yi nasıl kullanacağımızı gördük. Şimdi bu modeli gerçek hayat hikayelerini öğrenmek için nasıl kullanacağımıza bakalım.

5. Kişisel Gelişim

İlham almak için gerçek hayat hikayelerini okumayı seviyorum. Ama gerçekçi olalım, uzun hayat hikayeleri okumak bazen göz korkutucu olabilir. ChatGPT’nin devreye girdiği yer burasıdır. Başarılı insanların gerçek hikayelerinin bir özetini görmek istediğinizde bu araç oldukça yeteneklidir.

Örneğin, ilham almak için Steve Jobs’ın hayatı hakkında bilgi edinmek istiyorsunuz. Bunun için ChatGPT’den yardım alabilirsiniz. Hadi soralım, hey ChatGPT,

Beni motive etmek için Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın gerçek hikayesini anlatın.

Steve Jobs’un hayat hikayesi birçok kişiye ilham kaynağı oluyor. 19 yaşında bir şirket kurdu ve Steve Wozniak ile birlikte ilk Apple bilgisayarını geliştirdi.

Daha sonra kurduğu şirketten kovulur. Bu noktada, birçok kişi kariyerinizin bittiğini düşündü.

Ancak Jobs, NeXT adında başka bir bilgisayar şirketi kurdu ve Pixar adlı bir animasyon stüdyosu satın aldı. Pixar’ın Disney tarafından satın alınması onun için büyük bir başarıydı.

Bu başarıların ardından kurucusu olduğu Apple’a CEO olarak geri döndü ve kovuldu. Ve iPod, iPhone, iPad gibi yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini sağladı.

Bu sayede Bill Gates gibi başarılı insanların hayat hikayelerini öğrenebilir ve hikayelerinden ilham alabilirsiniz.

Tamam, bu bölümde ChatGPT’nin kişisel gelişim için nasıl kullanılacağına baktık. Devam edelim ve ChatGPT’nin karmaşık konuları nasıl basitleştirdiğine bir göz atalım.

6. Karmaşık Sorunları Basitleştirme

Sıklıkla karmaşık, anlaşılması zor sorunlarla karşılaştık. Bazen bu sorunları anlamak büyük bir zorluktur. Birisi karmaşık kavramları basitleştirerek açıklayabilirse harika olur, değil mi?

Sana harika haberlerim var. ChatGPT sizin için her şeyi basitleştirir. İster bir programcı, ister pazarlamacı veya sadece meraklı bir öğrenci olun, ChatGPT en karmaşık konuları anlamanızı kolaylaştırır.

Örneğin, ChatGPT’den kuantum hesaplamayı bize basitçe açıklamasını isteyelim. Merhaba ChatGPT,

5 yaşındaymışım gibi kuantum hesaplamayı açıklayın.

Bammm. Gördüğünüz gibi kuantum hesaplama gibi karmaşık bir konuyu basitleştirdi ve anlatırken basit örnekler verdi.

Bu metni okuyarak bu karmaşık konu hakkında fikir edinebilirsiniz. İster en son karmaşık teknolojik konuları öğrenmek ister karmaşık akademik terimleri kavramak isteyin, ChatGPT hizmetinizdedir. Bu araçtan zor konuları basitleştirmesini isteyin, arkanıza yaslanın ve sadece sihirli kelimeleri okuyun.

Tamam, ChatGPT’nin karmaşık konuları nasıl anlaşılır hale getirdiğini gördünüz. Devam edelim ve yazma becerilerinizi geliştirmek için ChatGPT’yi nasıl kullanacağınızı tartışalım.

7. Yazma Becerilerinizi Geliştirmek

İngilizce becerileriniz konusunda utanıyor veya rahatsız hissediyor musunuz? Endişelenme, birçok insan aynı şekilde hissediyor.

Anadili İngilizce olan bir ülkede yaşamıyorsan gramer kurallarını ve günlük ifadeleri öğrenmen zor olacaktır. Ancak korkmayın, ChatGPT saniyeler içinde dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Diyelim ki bir şirketten ödeme almak istiyorsunuz. ChatGPT ile önce cümlelerinizi yazın, ardından onları daha resmi cümlelere dönüştürün. Sana bunu göstereyim. Merhaba ChatGPT,

Bu cümleyi daha resmi bir şekilde yeniden yazın: "Ödeme almak istiyorum. Faturayı gönderebilir misiniz?"

Gördüğünüz gibi bu cümleyi saniyeler içinde daha resmi bir şekilde yazdı. ChatGPT’yi dilbilgisi hatalarını düzeltmek, metin akıcılığını geliştirmek veya içerik çevirmek gibi amaçlar için de kullanabilirsiniz.

Tamam, bu aracı dil için nasıl kullanabileceğinizi gördünüz. Son olarak, bir iş bulmak için ChatGPT’nin nasıl kullanılacağına bir göz atalım.

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fs7h8ntRQUvI%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds7h8ntRQUvI&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fs7h8ntRQUvI%2Fhqdefault.jpg&key=a19fcc184b9711e1b4764040d3dc5c07&type=text%2Fhtml&schema=youtube

8. Mülakatlara hazırlanmak

Mülakatlarda potansiyelinizi göstermek zordur. Bilgi ve becerilerinizi sergilemek istiyorsunuz ama aynı zamanda İK size mümkün olan en düşük maaşı vermeye çalışıyor.

Görüşmelerde başarılı olmak için en iyi ipuçlarını ve püf noktalarını ChatGPT’ye sorabilirsiniz. Bunu bir örnekle gösterelim. Diyelim ki, hey ChatGPT,

Bir görüşmeci olarak hareket edin ve bir veri bilimcisi olarak bana 10 zor soru sorun.

Gördüğünüz gibi ChatGPT soruları yazmaya başladı. Bu soruları inceleyerek, görüşmede sorulan soruları bir uzman gibi cevaplayabilirsiniz.

Ama bekleyin, hepsi bu değil. ChatGPT ayrıca daha iyi bir maaş için pazarlık yapmanıza yardımcı olur. Diyelim ki, hey ChatGPT,

Görüşmeci benden maaş isterse nasıl cevap veririm?

Mülakatlar aslında taktiksel bir mücadeledir. Bu stratejileri uygulayarak işvereninizden becerilerinize uygun bir maaş alabilirsiniz.

Sarmak

Bugünün yeni trendi yapay zeka araçlarını kullanmak. Bu araçlardan en önemlilerinden biri de ChatGPT’dir. ChatGPT’yi doğru kullanırsanız, günlük yaşamınızda size çok yardımcı olur, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Bu blogda, ChatGPT’nin 8 farklı kullanım senaryosunu ele aldık. Bu aracı kodlama, özgeçmiş oluşturma, senaryo yazma ve hatta tasarım için de kullanabilirsiniz.

Bu kadar. Okuduğunuz için teşekkürler. YouTube’u bağlayalım | Orta | Twitter | . _

Türkiye Biomimicry Okulu Olarak Örnek aldığımız Ecovative Hakkında Gelişmeler.
ecovative-brandmark-black
Cutting Air Mycelium at Ecovative
A note from Ecovative CEO, Eben Bayer: 2023 is already shaping up to be Ecovative’s biggest yet. It follows a year full of game changing developments, including major infrastructure expansions, high-profile partnerships with world class brands, and a near doubling of our team size. This is the year that we start to see the results of all that growth, as our mycelium technology moves up the graph to true global commercial scale.  -e
Meyers Manx Dune Buggy with Ecovative x Ecco Mycelium Leather-1
Expanding the Mycelium NetworkEcovative has been advancing our mycelium technologies across different industries, and we had a lot to share to a range of audiences. That included showing off Mushroom Packaging at the Sustainability in Packaging Conference in Chicago in March, to debuting the latest Forager materials at Premiere Vision Paris in February. And many more…
Foarger_FFAD Participant_Alexandra_Kisbarakso_MinimaPack
ForagerIn San Francisco, at the 2023 McKinsey Green Business Building Summit, Ecovative wowed visitors with gorgeous Forager mycelium upholstery inside an iconic Meyers Manx dune buggy (you read that right). It was part of our new partnership with ECCO Leather, and as our network grows, so do the range of collaborative possibilities.  The groundbreaking Forager Fashion Art and Design program, or FFAD, puts Forager’s materials into the creative hands of student independent designers. The first two participants designed beautiful, innovative prototype products. The next round for FFAD kicks off this fall, follow Forager for future updates, click here to apply.
Mushroom Packaging - Meghan O TedX Talk
Mushroom Packaging ExpandsIn addition to the Sustainability In Packaging Conference, Meghan Olson from Mushroom Packaging gave a TED Talk about the ways mycelium-based packaging address the problem of plastic pollution. Mushroom Packaging also launched a revamped website and new online store.
Grace K. at NSTA Conference for GrowBio
Teach the TeacherA couple weeks ago, at the Natural Science Teaching Association Conference in Atlanta, our team showcased mycelium GIY lesson plans, live demonstrations and more. Click here to get your own GIY material.
Yapay Genel Zeka (AGI) Yakında…

Jan Marcel Kezmann tarafından MEDIUM da yayınlanmıştı.

İzniyle sizinde bilgilenmenizi istedim.

Microsoft’un GPT-4 Yardımcı Pilotu ile Google’ın PaLM’si Arasındaki Derinlemesine Karşılaştırma

Microsoft'un GPT-4 Yardımcı Pilotu ile Google'ın PaLM'si Arasında Derinlemesine Bir Karşılaştırma
Kaynak: Jan Marcel Kezmann tarafından düzenlendi

Büyüleyici bulduğum bir konu hakkında bu blog gönderisini yazmaktan heyecan duyuyorum – Microsoft’un GPT-4 Yardımcı Pilotu ile Google’ın PaLM’si arasında derinlemesine bir karşılaştırma.

Bu iki model, dil modelleme ve programlama yardımının en son noktasını temsil eder ve yetenekleri birçok endüstride devrim yaratma potansiyeline sahiptir.

Bu makalede, GPT-4 Copilot ve PaLM’nin mimarisini, yeteneklerini ve uygulamalarını keşfedeceğim.

Ayrıca güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştıracağım ve çeşitli bağlamlarda nasıl kullanılabileceğini tartışacağım.

İster bir programcı, ister bir dil meraklısı veya en son teknoloji trendleriyle ilgilenen biri olun, umarım bu makaleyi bilgilendirici ve ilgi çekici bulursunuz.

Haydi dalalım!

İçindekiler

modeller

Bu bölümde Microsoft’un GPT-4 Yardımcı Pilotuna ve Google’ın PaLM’sine güç veren modelleri keşfedeceğim.

Her iki modelin mimarisine, kullandıkları eğitim verilerine, eğitim öncesi ve ince ayar süreçlerine değineceğim.

Ek olarak, yalnızca benzerlik ve farklılıklarının karşılaştırmasını görmek istiyorsanız sonuna atlayın.

GPT-4 Yardımcı Pilot açıklaması

Model Mimarisi

GPT-4 Copilot, Microsoft tarafından geliştirilen ve sinir ağında transformatör tarzı bir mimari kullanan son teknoloji bir dil modelidir.

Bu mimari, bir metindeki kelimeler arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve ayrıca sinir ağının hangi veri parçalarının diğerlerinden daha alakalı olduğunu ayrıştırmasını sağlayan bir dikkat mekanizması kullanır.

Parametreler ve Eğitim Verileri

AI modeli, önceki GPT-3’ün 175 milyar parametresinden neredeyse on kat daha büyük olan 1,5 trilyon parametreyle etkileyici derecede büyük bir modeldir.

Hem görüntü hem de metin girişlerini kabul eden ve çıktıları yayabilen büyük bir çok modlu veri kümesi üzerinde eğitildi. Eğitildiği veri kümesi web sayfaları, kitaplar, resimler, videolar, podcast’ler ve daha fazlasını içerir ve bu da onu çok yönlü bir model yapar.

Ön Eğitim ve İnce Ayar Süreci

GPT-4 Yardımcı Pilot için ön eğitim süreci, kendi kendini yöneten öğrenmeyi içeriyordu, yani herhangi bir insan etiketi veya geri bildirim olmadan kendi verilerinden öğreniyordu.

Ardından, insan tarafından sağlanan etiketleri veya geri bildirimi kullanan denetimli öğrenme kullanılarak doğal dili anlama, doğal dil oluşturma, bilgisayar görüşü, konuşma tanıma ve daha fazlası gibi çeşitli profesyonel görevlerde ince ayar yapıldı.

Google’ın PaLM açıklaması

Google'ın PaLM yetenekleri
Kaynak: Jan Marcel Kezmann tarafından Google AI Blog’dan alınan ekran görüntüsü

Model Mimarisi

PaLM (Path-Augmented Language Model), Google tarafından geliştirilmiş, yalnızca kod çözücü içeren yoğun bir Transformer mimarisi kullanan son teknoloji bir dil modelidir.

Google’ın, PaLM’nin birçok görevi aynı anda halletmesine, yeni görevleri hızla öğrenmesine ve dünyayı daha iyi anlamasını yansıtmasına olanak tanıyan gelişmiş Pathways sistemi kullanılarak eğitilmiştir.

Pathways sisteminin avantajı, aynı zamanda birden fazla TPU v4 Bölmesi arasında verimli eğitim sağlamasıdır.

Parametreler ve Eğitim Verileri

PaLM, GPT-4 boyutunun yalnızca yaklaşık üçte biri olan 540 milyar parametrelik maksimum model boyutuna sahiptir.

Bununla birlikte, üzerinde eğitildiği büyük ve çeşitli veri kümeleri, metin, resimler, videolar, ses ve diğer yöntemleri kapsayan oldukça benzerdir.

Ayrıca haberler, kitaplar, sosyal medya, web sayfaları ve daha fazlası gibi çeşitli alanları da kapsayarak çok yönlü bir model haline getirir.

Ön Eğitim ve İnce Ayar Süreci

PaLM’nin ön eğitim süreci, bağlama bağlı olarak girdinin farklı bölümlerine odaklanmayı öğrendiği anlamına gelen öz dikkati kullandı.

İnsan tarafından sağlanan etiketleri veya geri bildirimi kullanan denetimli öğrenme kullanılarak yüzlerce dil anlama ve oluşturma görevinde ince ayar yapıldı.

GPT-4 Yardımcı Pilot ve PaLM modellerinin karşılaştırılması

Bu bölümü özetlemek için, aşağıdaki tablo GPT-4 Yardımcı Pilot ve PaLM modellerinin ana benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırmaktadır:

GPT-4 Yardımcı Pilot ve PaLM modellerinin karşılaştırılması
Kaynak: Jan Marcel Kezmann tarafından ChatGPT ile oluşturulan tablo

Büyük dil modellerinin her birinin yetenekleriyle devam edelim.

Yetenekler ve Uygulamalar

Microsoft zaten GPT-4’ü Word, Excel ve co gibi çeşitli araçlara entegre edebildi. Google, AI modeliyle henüz o kadar uzakta değil.

Şu anda AI ile sık sık ürün uyarlamaları ve geliştirmeleri yapılsa da, her iki AI aracının da nerede kullanıldığını veya kullanılabileceğini iyi anlamak için yeteneklerinin karşılaştırılması mantıklıdır.

Microsoft’un Yardımcı Pilotunun Yetenekleri ve Uygulamaları

Microsoft’un yapay zeka destekli Copilot aracı, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams ve daha fazlası gibi Microsoft 365 uygulamalarına doğal dil özellikleri sunar.

Copilot’un yetenekleri gerçekten etkileyicidir ve aşağıdakileri içerir:

Word’de yardımcı pilot:

Microsoft Word Yardımcı Pilotu
Kaynak: Microsoft.com’dan Jan Marcel Kezmann tarafından alınan ekran görüntüsü

Copilot’un bu özelliği, kullanıcıların çalışırken yanlarında belge yazmasına, düzenlemesine, özetlemesine ve oluşturmasına olanak tanır.

Ayrıca, anahtar kelimelere veya konulara göre içerik üretebilir.

PowerPoint’te yardımcı pilot:

Microsoft PowerPoint Yardımcı Pilotu
Kaynak: Microsoft.com’dan Jan Marcel Kezmann tarafından alınan ekran görüntüsü

PowerPoint’teki Copilot, fikirlerinizi doğal dil komutlarıyla tasarlanmış bir sunuma dönüştürmenizi sağlar.

Ayrıca içeriğe göre düzenler, resimler, simgeler ve animasyonlar önerebilir.

Excel’de yardımcı pilot:

Microsoft Excel Yardımcı Pilotu
Kaynak: Microsoft.com’dan Jan Marcel Kezmann tarafından alınan ekran görüntüsü

Excel’de Copilot ile çok kısa bir sürede içgörülerin kilidini açabilecek, eğilimleri belirleyebilecek ve profesyonel görünümlü veri görselleştirmeleri oluşturabileceksiniz.

Ayrıca, verilerle ilgili doğal dil sorgularını yanıtlayabilir veya formüller kullanarak hesaplamalar yapabilir.

Outlook’ta yardımcı pilot:

Kaynak: Microsoft.com’dan Jan Marcel Kezmann tarafından alınan ekran görüntüsü

Outlook’ta Copilot, iletinin içeriğine veya amacına göre otomatik olarak e-postalar oluşturur.

Ayrıca e-posta içeriğine göre yanıtlar, ekler, takvim etkinlikleri ve takipler önerebilir.

Takımlarda Yardımcı Pilot:

Kaynak: Microsoft.com’dan Jan Marcel Kezmann tarafından alınan ekran görüntüsü

Copilot’un bu özelliği, kullanıcıların bir toplantının veya sohbet konuşmasının dökümünden ilgili noktaları çekmesine olanak tanır.

Ek olarak, tartışmaya dayalı olarak eylem öğeleri, görevler veya anketler oluşturabilir.

Bing’de yardımcı pilot:

Kaynak: Microsoft.com’dan Jan Marcel Kezmann tarafından alınan ekran görüntüsü

Son on veya yirmi yılda arama alanındaki en büyük oyun değiştirici, muhtemelen GPT-4’ün Bing arama motoruna tam entegrasyonudur.

Bu, temel olarak kişinin kendi kişisel ihtiyaç ve tercihlerine çok daha fazla uyarlanmış yepyeni bir arama deneyimi yaratır.

Google PaLM’nin Yetenekleri ve Uygulamaları

Microsoft Copilot’a benzeyen Google PaLM, kullanıcılarına doğal dil yetenekleri sağlayan yapay zeka destekli bir araçtır.

PaLM’nin yetenekleri ve Google ürün entegrasyonları hakkında çok fazla şey bilinmemekle birlikte, uygulamaları çok çeşitli olacaktır ve bunlardan bazıları şunları içerir:

Google Workspace için yapay zeka bileşimi:

Google Dokümanlar entegrasyonunda Google'ın PaLM'si
Kaynak: Jan Marcel Kezmann tarafından Google Blog’dan alınan ekran görüntüsü

PaLM’nin AI kompozisyon özelliği, kullanıcıların doğal dil komutlarını veya anahtar kelimeleri kullanarak belgeler, e-postalar, sunumlar ve daha fazlası için içerik oluşturmasına olanak tanır.

Kullanıcılar, PaLM’den bir makalenin özetini yazmasını veya belirli bir konuda bir slayt oluşturmasını isteyebilir ve PaLM, içeriği buna göre oluşturur.

PaLM ve MakerSuite aracılığıyla geliştirici prototip oluşturma ve kodlama:

AI modeli, geliştiricilerin modellerine kolay erişim sağlayarak kodlamadan uygulama oluşturmalarına olanak tanır.

Böylece geliştiriciler, kod parçacıkları, kullanıcı arabirimi öğeleri, veri görselleştirmeleri ve daha fazlasını oluşturmak için doğal dil komutlarını kullanabilir.

Google Cloud’daki AI özellikleri:

PaLM’nin yapay zeka modelleri, kurumsal müşteriler tarafından kurumsal arama, belge anlama ve konuşmalı yapay zeka gibi çeşitli görevler için kullanılabilir.

Ayrıca müşteriler, yapılandırılmamış veri kaynaklarından içgörüler elde etmek veya karmaşık sorguları işleyebilen sohbet robotları oluşturmak için PaLM’yi kullanabilecekler.

Özet

Her iki AI modeli de çeşitli ortamlarda kullanılabilse de, şu anda ürünler sonlandırıldığında Microsoft’un Google’a göre üstünlüğü olduğunu düşünüyorum.

Bunu söyledikten sonra, bu iki şirket, AI araçları ve günlük kullandığımız ürünlerimize entegrasyonları arasında sürekli bir savaş göreceğimizi hayal edebiliyorum.

Son Notlar

Sonuç olarak, şu anda mevcut olan bilgilerin çoğunu ele almaya çalıştım ve teknolojideki ilerleme sadece hızlandığından, bazen güncel kalmak zor.

Bunu bilerek, umarım bu makaleyi okurken değer bulmuşsunuzdur.

Yorum bölümünde her iki araçla ilgili deneyiminizi paylaşmaktan çekinmeyin.

Henüz yapmadıysanız beni takip etmeyi düşünün veya tavsiye bağlantım aracılığıyla Medium üyesi olun . Bununla, Medium’daki tüm premium makalelere tam erişime sahip olurken beni destekliyorsunuz.

Referans bağlantımla Medium’a katılın — Jan Marcel Kezmann

Üye olun ve Jan’ın (ve Medium’daki diğer tüm yazarların) tüm hikayelerini okuyun. Üyelik ücretiniz doğrudan destekler…

orta.com

LinkedIn aracılığıyla bana ulaşın

GitHub’daki diğer çalışmalarıma ve Medium’daki diğer makalelere göz atın .