Bilim

Bilim, gerçeklerin bir toplamı değil, doğadaki örüntüler hakkında önemli veya yararlı bulduğumuz şeyleri birbirimize aktarmanın bir yöntemidir. İnsan doğasına uygun olarak, bu yöntem bir hikâye anlatmaktan ibarettir. Bilimsel hikayeler, dünyanın belirli bir özelliği hakkında ilginç bulduğumuz şeyin özünü ortaya çıkarmak için genellikle model dediğimiz matematik dilinde yazılır.

Quantum Bilimi

Chris Ferrie yeni bir makale yazmıştı. Anladıklarım şöyle:

Kulağı arkadan tutan kuantum teorisi ise bize tam tersi şekilde öğretilir; matematiksel soyutlama ile başlar ve o zamandan beri soyutladığı sezgisel dünyayı bulmak için arayışa geçer. Dolayısıyla kuantum teorisi, dünyanın bir özelliğinin modeli değil, modeller için matematiksel bir modeldir. Bununla birlikte, yeni kuantum teorisi, anti-madde ve yeni temel kuvvetler gibi tamamen yeni ve gözlemlenmemiş fenomenlere giden yolu işaret ederek başka nelerin mümkün olduğunu gösterdi. Kuantum teorisinin güzelliği, herhangi bir operasyonel ortamda olasılıkları hesaplamak için matematiksel bir sözdizimi sağlamasındadır. Bu nedenle, “kuantum teorisi” terimi belirli bir modele değil, bir model koleksiyonuna atıfta bulunmalıdır.